Számítógépeken túl, idegen nyelvek előtt – Folytatódik az érettségi

Angol_erettsegire_keszulve_2015_sav

Június 21-én és 22-én lezajlott a számítástechnikai készségek felmérése („D” próba). Az összesen 37 vizsgázó közül 3-an alapfokú (începător), 17-en alsó-középfokú (mediu), 10-en felső-középfokú (avansat), 7-en pedig felsőfokú (experimentat) minősítést szereztek. 27 diák már előzőleg megszerezte az Európai Számítógép-használói Jogosítványt (letette az ECDL-vizsgákat), s így mentesült a számítástechnika próbán való részvétel alól, erről korábbi bejegyzésünkben írtunk. A jövő hét első három napján a „C” próba, vagyis az idegen nyelvi készségek felmérése következik. 

Június 27–28–29-én (hétfőn, kedden és szerdán) következik az idegen nyelvi készségek felmérése. 15 idei végzős diákunk sikeres angol nyelvvizsgát tett (őket a bejegyzés végén soroljuk fel), tehát 52 diák fog  részt venni a „C” próbán, közülük 51-en az angol nyelvet választották, 1 diák pedig a németet.

A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is három részből áll majd a nyelvvizsga:
1. a hallott szöveg értelmezése (20 percet tart) – június 27-én, hétfőn délben, 12 órakor kezdődik
2. írásbeli vizsga (2 órát tart) – szintén hétfőn, 13:00 órakor kezdődik
3. szóbeli vizsga – június 28-án és 29-én, kedden és szerdán, a földszinti hirdetőtáblán kifüggesztett listák alapján.

Az 1. és 2. vizsgapróba helyszíne a 212-es, 214-es, 302-es és a 308-as terem lesz (a régi épületrész első és második emeletén), a földszinti hirdetőtáblán, illetve a termek ajtaján kifüggesztett beosztás szerint. Valamennyi próbára a diákok legkésőbb félórával a feltüntetett időpont előtt jelennek meg!

A szóbeli vizsga (3. próba) kedden és szerdán is reggel 9 órakor kezdődik a könyvtárteremben, erre a diákok a földszinti hirdetőtáblán kifüggesztett beosztás szerint jelennek meg, legkésőbb egy órával a feltüntetett időpont előtt.

Mindhárom próbára szükséges elhozni a személyi igazolványt (vagy, annak hiányában, az útlevelet), illetve a szóbeli vizsgák eredménylapját is, amelyre hétfőn a számítástechnika vizsga, kedden, illetve szerdán pedig az angol nyelvvizsga minősítéseit fogják bejegyezni. (Az eredménylapot érdemes megőrizni az érettségi végéig, hiszen bármilyen kérdéses helyzetben ezzel is bizonyítani lehet a szóbeli vizsgák eredményeit.)

Kérdéseket, észrevételeket itt, hozzászólásként lehet jelezni, illetve a vizsganapokon az érettségi bizottságnál, az iskola titkárságán.

Végezetül lássuk azon diákok listáját, akik immár egy olyan, nemzetközileg elismert nyelvvizsgával rendelkeznek, melynek érvényessége korlátlan, s melynek biztosan hasznát veszik akár a felsőoktatásban, akár a későbbi munkájuk során:

– XII. A osztály: Cara Alessio, Ilona Eszter, Juhász Dóra – Certificate In Advanced English (CAE); Drăgan Patrik, Lőrincz Márk, Péró Kitty, Rudolf Ábrahám, Sisa Rihárd, Szlaukó Tamara, Tóthpál Béla – First Certificate In English (FCE);
– XII. C osztály: Kiss Patrick, Kruzslitz Asztrid – First Certificate In English (FCE).

Gratulálunk nekik, a vizsgázóknak pedig további sikeres vizsgázást! CambridgeEnglish_Ribbon