Közös ünneplés, játékos vetélkedők az idei Csiky-napon

Csiky_nap_2015_sav

December 11-én tartottuk iskolánk névadójának és magának az intézménynek az ünnepét, az idei Csiky-napot. Örömmel üdvözöltük ezen a testvériskoláink küldöttségét, díszvendégeinket, és természetesen a csikys diákokat és pedagógusokat.

Határon inneni és határon túli testvériskoláink képviselői is ellátogattak Aradra, a Csiky-napra. Velünk volt az ünnepségen a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum, a szegedi Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakképző Iskolája, az ágyai Olosz Lajos Általános Iskola, az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskola, az Erdőhegyi Általános Iskola, a kisiratosi Páter Godó Mihály Általános Iskola, a Nagyiratosi Általános Iskola, a simonyfalvi Simonyi Imre Általános Iskola, a zerindi Tabajdi Károly Általános Iskola küldöttsége, valamint a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium igazgatója és igazgató-helyettese, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium igazgatója és igazgató-helyettese, illetve a zimándújfalui Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Király András, az Oktatási Minisztérium államtitkára, Bognár Levente, városunk alpolgármestere, Cziszter Kálmán városi tanácsos, Pellegrini Miklós főtanfelügyelő-helyettes, Baracsi Levente reformárus lelkész, illetve Lészai Ildikó, a szülői bizottság elnöke.

Naschauer Kinga VIII. osztályos tanuló Tóth Árpád Köszöntő című versét szavalta el, majd Hadnagy Éva igazgató lépett a mikrofonhoz. „Iskolánk múltja kitörölhetetlen része iskolánk jelenének. Jelenünk pedig meghatározza a holnapot. Sőt mi több, nemcsak iskolánk, hanem aradi magyar közüsségünk holnapját, jövőjét is.” Utána, sorrendben, Király András, Bognár Levente és Pellegrini Miklós szólt a jelenlévőkhöz, a hagyományok megtartására, az elődök tiszteletére, szorgalomra és kitartásra biztatva az iskola diákjait és tanárait.

A tizenkettedikes Zaharie-Gulyás Ábel tolmácsolásában egy William Shakespeare-monológot hallhattunk, majd az elsős Tapasztó-Gujdár Péter és Vida Roland vidám népdalokkal teremtett jó hangulatot.

Régi hagyomány iskolánkban, hogy a közösségépítő tevékenységért és a kiváló tanulmányi eredményért egy vagy több tanuló Csiky-díjban részesül. Ezt a díjat idén is a Szabadság-szobor Egyesület ajánlotta fel. Spier Tünde aligazgató méltatta a három idei díjazott – Sipos Szilárd (XII. C), Sisa Rihárd (XII. A) és Tóthpál Béla (XII. A) – eddigi tevékenységét. (A méltatást és a Csiky-díjasokkal készített interjút külön bejegyzésben fogjuk közölni.)

Szabó Csilla zenetanár irányításával népdal-összeállítást hallhattunk iskolánk kórusától, majd Csiky Gergely mellszobrának megkoszorúzása következett. Baracsi Levente lelkipásztor áldását adta a jelenlevőkre, majd a Himnusz közös eléneklésével zárult a rendezvény, amelynek megszervezését az Aradi Városi Tanács, a Municípiumi Kulturális Központ, az Aradi Szabadság-szobor Egyesület és az Arad Megyei Kulturális Központ támogatta .

Az ünnepség után kezdődött az Arad a történelem viharában című történelmi vetélkedő V–VIII. osztályos diákok számára, a Jelenet-parádé Csiky Gergely színműveiből középiskolások részvételével, illetve délután Az én Aradom rajzpályázat bemutatása, értékelése és díjazása.

[Fotó: Bacsilla Sándor, Zsámbok Zoltán]

« A 2 »