2015. október 3.: Alma Mater Véndiák-találkozó

Vendiak_talalkozo_2015_sav

„Ne azt sajnáld, ami elmúlt, hanem annak örülj, hogy mindaz az életed része volt!” Ezzel a gondolattal intett a múlt és az emlékezés helyes értelmezésére Szilvágyi Zsolt római katolikus lelkipásztor a szombati ökumenikus istentiszteleten. Ez volt az idei Alma Mater Véndiák-találkozó nyitó eseménye egy valóban nosztalgiára biztató, szelíd, napsütéses októberi szombaton.

Némileg szerényebb keretek között, de idén is sor került az Alma Mater Alapítvány kétévente megrendezett hagyományos véndiák-találkozójára. Ahogy az a bevezetőben is szerepel, október 3-án, szombaton reggel az aradi minorita templomban ökumenikus istentisztelettel kezdődött a rendezvénysorozat. Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi római katolikus plébános, iskolánk egykori tanítványa hirdetett igét, a múlt helyes értelmezésére biztatva, de a jelenkori társadalmi folyamatokra is reflektálva: „Amit lehet, s amíg lehet, segítenünk kell a rászorulóknak!” Az istentiszteleten közreműködött Jakab István evangélikus-lutheránus lelkész, Simon András arad-belvárosi baptista lelkipásztor, Tankó László orgonista, a minorita templom kántora, valamint az ifjúsági kórus tagjai.

10 óra után a Csiky Gergely Főgimnázium, illetve az egykori Zárda udvarán gyülekeztek a véndiákok. A Csikyben Hadnagy Éva igazgató, illetve Bognár Levente alpolgármester köszöntötte a nagy számú érdeklődőt, majd az elemi osztályosok és az ötödikesek énekeltek, szavaltak, táncoltak Khell Jolán tanítónő irányításával. A nyolcadikos Naschauer Kinga szavalattal, a végzős Păcurar Ariana pedig énekkel (Ha én rózsa volnék…) lépett fel, osztálytársa, Tóthpál Béla gitárkíséretével.

A rövid műsor után a Tóth Árpád teremben gyülekeztek az érdeklődők, az iskola egykori legendás tanárára, Ficzay Dénesre való megemlékezésre, s a Kis irodalomtörténet című kötet bemutatójára. 2015. március 2-án nyílt meg, és néhány napig látogatható még a díszteremben a Ficzay-emlékkiállítás, amelyről a véndiák-találkozó résztvevőinek Irházi János újságíró beszélt röviden. Mint elmondta, az iskola vezetőségével közreműködve a Ficzay Dénes terem nevet adták az egyik osztályteremnek (ennek a fenntartója a Qult-Ar Egyesület lesz), de Kovách Géza terem is lesz hamarosan, a Szabadság-szobor Egyesület támogatásával. Szilágyi Mária emlékezett egykori tanárára, majd Baranyai Zsolt szegedi irodalomtörténész vázolta Ficzay Dénes irodalomtörténeti munkásságát. „Ez a könyv adósságtörlesztés.” – e szavakkal mutatta be meghatottan Nagy István fizikatanár az általa szerkesztett, s a pécskai Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület által kiadott irodalomtörténeti kötetet (amely Ficzay Dénes munkáit tartalmazza), illetve az emlékkiállítás anyagát tartalmazó tetszetős kivitelezésű emlékalbumot.

A könyvbemutató után a Csiky tantermeiben, illetve a tanári szobában kezdetét vették a vidám beszélgetések az osztály- és évfolyam-találkozókon. Mindeközben az egykori Zárdában Matekovits Mihály, az iskola volt igazgatója, és felesége, Matekovits Mária, az intézmény volt aligazgatója fogadta az iskola egykori tanítványait, akikkel együtt emlékeztek vissza a több évtizeddel korábbi diákéletre. Mindkét helyszínen finom sütemény és bor segítette az oldott hangulat kialakítását. S bár az esti véndiák-bál a mérsékelt érdeklődés miatt ezúttal elmaradt, a találkozó résztvevői minden bizonnyal szép emlékekkel tértek haza, s talán már a 2017-es október eleji hétvégék dátumait keresgélik.

[Fotó: Bortoș Júlia, Ilona János]

« A 3 »