A pótérettségi eredménye

A Csikyből 28 diák iratkozott be az elmúlt két hétben lezajlott pótérettségire. Közülük 9-en sikerrel vették a vizsgát, 14-en megbuktak, 5-en pedig nem jelentek meg a pótérettségin. (Vajon miért?) Az átmeneteli arány tehát 32,14 százalék s ez majdnem eléri a megyei arányt, azaz 35,87 százalékot. S mivel Arad megye ezzel az eredménnyel országos első helyre került, a csikys pótérettségizők eredménye viszonylag jónak mondható.

Az őszi érettségin a legnagyobb csikys átlag 7,63 lett, a legkisebb pedig 6-os. 9 diák román nyelv és irodalomból, 2 matematikából, 1 románból és földrajzból, 1 matematikából és földrajzból bukott meg, 1 diák pedig nem érte el a sikeres érettségihez szükséges minimális 6-os átlagot.

A pótérettségizők országos átmeneteli aránya (az óvások elbírálása, azaz augusztus 5., csütörtök előtt) különben 20,36 százalék, ami valamivel több mint 5 százalékos csökkenést jelent a tavalyi 25,49 százalékhoz képest.

Végzősök, figyelem!

Az érettségi okleveleket július 15–19. között (tehát hétfőtől péntekig) lehet átvenni a 214-es teremben, naponta 10–14 óra között.

Ugyanott, ugyancsak július 15–19. között, ugyancsak naponta 10–14 óra között lehet beiratkozni az őszi érettségi vizsgasorozatra.

Ugyanott, ugyanebben a periódusban lehet átvenni a végzősöknek járó tanulmányi, érdem- és szociális ösztöndíjakat (bursă de studiu, bursă de merit, bursă socială). Figyelem, csak a végzősöknek (tizenkettedikeseknek) járó ösztöndíjakról van szó!!!

Véget ért az idei nyári érettségi

erettsegi_vegeAz óvások elbírálása nem hozott sok jó változást a csikys érettségizők tekintetében. Amint azt korábban megírtuk, a sikertelenül vizsgázó 21 diákunk közül hétfőn összesen 11-en nyújtottak be óvást (egyikük két tantárgynál is), 8-an az átmenő jegy megszerzéséért, 3-an pedig az átlaguk növeléséért. Nos, ez utóbbiak közül egy diák román átlagát 8,10-ről 8,70-re növelték a dolgozatot újrajavító tanárok, a bukásra állók közül viszont senki sem lélegezhetett fel. Négyük megóvott dolgozatának jegye változatlan maradt, négyük esetén viszont még kisebb lett…

Néhány adat az idei érettségi nyári szakaszáról, csikys viszonylatban.

89-en iratkoztak be az érettségi vizsgára, közülük 78-an idei, 11-en pedig tavalyi végzősök.

A 78 idei végzős közül 60-an sikeresen, 18-an viszont sikertelenül vizsgáztak, az átmeneteli arány tehát 76,92 %. A 11 korábbi végzős közül 8-an sikeresen, 3-an pedig sikertelenül vizsgáztak, az átmeneteli arány esetükben 72,72 %. Összesen a 89 végzős közül 68-an sikeresen, 21-en pedig sikertelenül vizsgáztak, az átmeneteli arány tehát 76,40 %

   Tovább…

MEGVANNAK AZ EREDMÉNYEK!!! [Frissítve]

erettsegi-0 Megvannak az idei érettségi nyári vizsgasorozatának eredményei. A Csiky Gergely Főgimnáziumban is délben függesztették ki ezeket. Most csak röviden: az összesen 89 csikys végzős közül 68-an értek el átmenő jegyet, 21-en megbuktak. Ez 76,4 %-os átmeneteli arányt jelent. (Az országos átlag 55,65 %.)

A korábbi évfolyamok 11 végzőse közül 8-an átmentek, 3-an megbuktak (vagyis 73,72 %-os arány, az országos 31,01 %-os arányhoz képest!!!). Az idei 78 végzős közül 60-an átmentek, 18-an megbuktak (76,92 %-os arány). Az idei végzősök országos 62,09 %-os átmeneteli arányához képest ez utóbbi is jónak számít.

A legtöbben (összesen 10-en) a román nyelv és irodalom próbán „véreztek el”, 8-an pedig nem érték el a végső minimális 6-os átlagot. 

   Tovább…

Várakozunk…………

WaitingVéget ért az érettségi.
Az idei nyári.
Azt mondják, könnyűek voltak a tételek.
Viszonylag.
Aki egy picit is tanult, mindenből átmenő jegyet kaphat.
Talán.
Viszont a felvigyázó tanárok szigorúak voltak.
Még szép.
Szóval most csak várakozunk.
Az eredményekre.
Csöndben.
Pszt………

(Hétfőn! Délben 12 órakor!
Tudjuk…)

Érettségi 2013 – Fontos információk az írásbelik előtt

Lássuk tehát, melyek a legfontosabb tudnivalók az előttünk álló héttel kapcsolatban. Vigyázat, vannak eltérések a tavalyi évhez képest! Először is az írásbelik menetrendje:

július 1., hétfő: Román nyelv és irodalom – E)a) jelű vizsga
július 2., kedd: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) – E)b) vizsga
július 3., szerda: A szakhoz kapcsolódó kötelező tantárgy (az idei csikys végzősök esetén matematika, illetve történelem) – E)c) vizsga
– július 4., csütörtök: szünnap
július 5., péntek: A szaknak megfelelő tantárgyterületről választható tantárgy (az idei csikyseknek földrajz, biológia, kémia, informatika, illetve fizika) – E)d) vizsga

július 8., hétfő: Az eredmények kifüggesztése (12:00 óráig)
– július 8., hétfő: Az óvások benyújtása (12:00 és 16:00 óra között)
– július 9–11.: Az óvások elbírálása
július 12., péntek: A végleges eredmények kifüggesztése.

—————————————————————-

Bac2013Az érettségi szabályzat szerint az írásbeli próbákon naponta 8:00 és 8:30 között lehet a vizsgaközpontban megjelenni. A terembeosztásokat reggelente a bejárat mellett elhelyezett nagy hirdetőtáblán, illetve a vizsgatermek ajtaján lehet majd megtekinteni. 8:30 után, a vizsgatételek szétosztásáig a vizsgázók már nem hagyhatják el a vizsgatermeket. (Utána is csak indokolt esetben, egy felvigyázó tanár kíséretében tehetik ezt meg.) A dolgozatot beadni és a vizsgaközpontot elhagyni leghamarabb 10:30 után lehet. 

   Tovább…

Érettségi 2013 – a (könnyebbik) felén túl…

angol_vizsga-1 Lejárt az A, B, D és C próba (ebben a sorrendben). Van olyan végzős, aki mind a négy szóbeli / gyakorlati vizsgán részt vett, van, aki három, s van, aki csak két alkalommal kellett hogy megjelenjen a vizsgabizottság előtt. (Utóbbiak ECDL vizsgával és / vagy Cambridge angol nyelvvizsgával rendelkeznek.) Van, aki könnyűnek találta a kapott tételeket, s van, aki nem. Van, aki szerint súlytalanok (hogy azt ne mondjuk, fölöslegesek) a szóbeli próbák, hiszen a kapott minősítések úgysem számítanak bele a végső átlagba… és többnyire ez az általános vélemény.

Akárhogy is vesszük, eltelt az idei érettségi első három hete, már csak egy van hátra, de az a legtöményebb lesz! Következnek ugyanis az írásbeli próbák, amelyekre érdemes a hétvégén még jól rákészülni, ismételni, de megfelelően pihenni is, máskülönben a lehető legváratlanabb helyzetben ütközik majd ki a stressz miatti fáradtság, kimerültség.

Az írásbeli próbák pontos menetét, a velük kapcsolatos tudnivalókat holnap (szombaton) vesszük majd át itt, a weblapon. Most csak annyit, hogy akinek esetleg hiányos maradt az értékelő lapja (amelyen a nyelvi és a számítástechnikai próbákon elért minősítéseket tüntetik fel), adja le hétfőn reggel az érettségi bizottságnál, az első emeleti infoteremben, és egy-két napon belül kitöltik azokat. (Azok is adják le, akiknek elismert számítástechnika vizsgájuk, vagy nyelvvizsgájuk van.) Nem árt, ha az érettségi vizsga végéig meg is őrzitek ezeket az értékelő lapokat.

További érettségi információk tehát szombaton délután, este várhatók!

(A mellékelt fényképeken az angol nyelvvizsgára várakozó XII. D-s lányok és fiú láthatók. Hm, még az emlékkönyv kitöltésére is jutott idő! :)) 

Ők már angolból is levizsgáztak!

CambridgeEnglish_Ribbon Mégpedig nem az érettségin, hanem nemzetközi nyelvvizsgákon! Ahogyan tavaly, idén is egy sor csikys vette magának a fáradtságot, hogy nem kevés munka, nem kevés idő és nem kevés anyagi ráfordítás árán a Cambridge angol nyelvvizsga valamelyik fokozatát szerezze meg. Ezzel ők nem csak az érettségi idegennyelv próbáján való részvétel alól mentesültek, de felkészítő tanáruknak (Ruja Ildikónak) is boldog perceket okoztak. És, természetesen, egy olyan nemzetközileg elismert bizonyítványt kapnak, melynek érvényessége korlátlan, s melynek biztosan hasznát veszik akár a felsőoktatásban, akár valamely későbbi munkahelyen. Gratulálunk nekik! Kiknek? Hát nekik:

1. Csillag Attila (XII. A) – Certificate In Advanced English (CAE)
2. Geyer-Ehrenberg Annamária Tímea (XII. A) – First Certificate In English (FCE)
3. Komlódi Krisztina (XII. D) – Cambridge English Preliminary Test (PET)
4. Kovács Edina (XII. A) – First Certificate In English (FCE)
5. Matanie Noémi Miriam (XII. A) – Certificate In Advanced English (CAE)
6. Miklós Zoltán (XII. A) – Certificate In Advanced English (CAE)
7. Murvai Róbert Dávid (XII. A) – Certificate In Advanced English (CAE)
8. Nagy Dávid Krisztián (XII. A) – First Certificate In English (FCE)
9. Németh Nikolett Edina (XII. A) – First Certificate In English (FCE)
10. Pálóczi Katalin Izolda (XII. A) – First Certificate In English (FCE)
11. Simó Gizella (XII. A) – First Certificate In English (FCE)
12. Siska-Szabó Lilla (XII. A) – Certificate In Advanced English (CAE)
13. Smeu Júlia (XII. A)–  Certificate In Advanced English (CAE)
14. Szőcs Karina Tímea (XII. A) – Certificate In Advanced English (CAE)
15. Viszhányó Boglárka Andrea (XII. A) – Certificate In Advanced English (CAE)