„A gyermekek szemében találjátok meg a fényt” – Khell Jolán búcsúztatása

khell_jolan_bucsuztatasa_sav

Június 14-én, pénteken, a tanévzáró pedagógusi értekezlet után meghitt percek következtek a Csiky Gergely Főgimnázium tanári szobájában. A nyugdíjba vonuló Khell Jolán tanítót búcsúztattuk virágcsokorral, dallal, díszoklevéllel és egy kis dobozba gyűjtött jókívánság-csokorral. A több mint négy évtizedes eredményes pedagógusi munkáért, az aradi és Arad megyei magyar közösségért végzett kiemelkedő tevékenységéért számos alkalommal kitüntetett pedagógust jelenlegi és volt kollégái, tanítványai, tanítványainak szülei köszöntötték (néhányan már egy nappal korábban, a negyedik osztályosok ballagása után), később pedig a díszteremben ebéden vehettek részt a jelenlévők.

Alább az ünnepségen Khell Jolán által felolvasott gondolatokat közöljük, csorbítatlanul.

Sorsunk részei a jó és rossz pillanatok, és sokszor csak rajtunk áll, hogy hova is sorolódnak. Még nem tudom igazán, hogy a mait hova soroljam, de ez a nap is a sorsom része. Lehet, hogy egy pillanatra megáll az idő, de ezzel válik egésszé az életem.

Szeretem, ha a kegyes pillanatok vésődnek az agyamba, ott állnak, mint egy sarokkő, s amikor előbukkannak, az mindig jó érzés, mert számomra ezek adják az élet igazi tükrét. Lehet, hogy ez a tükör egyesek szerint torzít, de én így szeretem.

Most a szívemben hálát érzek, mert azt tehettem, amit szerettem és most is szeretek: anyanyelvemen tanítani azt a sok-sok gyermeket, akiket hozzám rendelt a sors és akikre nagyon büszke vagyok.

Lételemem a népdal, a tánc, a mese, a vers, és én nap mint nap ezt taníthattam, visszahallhattam. Köszönöm a kollégáim bizalmát, akiknek gyermekeit taníthattam, remélem, hogy senkit sem hagyok ki a felsorolásból: Hadnagy Éva, Kosara Erika, Rogoz Marika, Back Marika (mindkét gyermekét), Spier Tünde, Bálint Erika, Pálfi Anett és Szabó Csilla.

Röviden felsorolom, hogy hol is tanítottam az elmúlt 42 év alatt. Gájban kezdtem, tanítottam a 11-esben, a Vlaicun, kineveztek Mikelakán a 12-es iskolába, ahol egy már megszűnt állásra küldtek. Nem csüggedtem, hanem újra összeállítottam az aktacsomagomat (kaphattam volna bizonyítványt dosszié-összeállításból is), és címzetes tanítói állást kaptam az Adam Müller Guttenbrunn német líceum román tagozatára – én, a magyar tanító. Két év múlva ismét címzetes tanítóként kerülhettem a Csikybe, papíron és a valóságban is.

Ezt most kalandozásként sorolom az életem meg nem írt naplójába, de mindezt a családom is átélte velem, és nagyon hálás vagyok férjemnek és gyermekeimnek, akik mindig mellettem álltak, a nem túl kegyes pillanatokban is.

Nagyon jó volt ehhez a közösséghez tartoznom. Az igazgató odafigyel rád, van ideje egy mosolyra, egy kis beszélgetésre, még akkor is, ha te vagy a »csak« tanító.

Kollégáim részéről minden nap megtapasztaltam a szeretetet, a segítő szándékot, a bizalmat, az összefogás hatalmas erejét. Köszönöm mindezt nektek, és azt kívánom, hogy maradjatok meg ilyennek akkor is, ha nehéz a munka, ha sok a javítanivaló dolgozat, ha a szülő beleszól a munkádba, ha a dolgok nem alakulnak mindig jól. De mi ezt vállaltuk.

Kívánom, hogy a gyermekek szemében találjátok meg a fényt, a kollégák szívében a szeretetet, és ha ez megvan, akkor érdemes élni és tanítani.

Kinde Annamária nagyváradi költő szavaival zárom mondandómat:

»A hely, amit úgy keresel,
csak időben van távol,
magadban építgeted
álmaid anyagából.«

Köszönöm a figyelmet.

2019.VI.14.

[Fotó: Ilona János]

« 1 A 2 »

Elérkezett a várva várt vakáció! – Tanévzáró a reál osztályokban

tanevzaro_9-11_sav

Végre elérkzett a tanév egyik legszebb pillanata, amelyet minden diák nagyon várt. 2019. június 14-én, pénteken 8 órától került sor a IX–XI. osztályos, elméleti szakos diákok évzáró ünnepségére, az iskola dísztermében.

Az ünnepséget Ruja Ildikó tanárnő vezette, majd mindjárt az elején felkérte Spier Tünde igazgatónőt, hogy hivatalosan is zárja le a tanévet. Az igazgatói rövid köszöntő után következhetett a díjkiosztás.

Az év végi átlagok alapján, az osztályfőnökök – Rudolf Ágnes (IX. A), Hadnagy Éva (X. A), Ruja Ildikó (XI. A) – értékelték a tanulók teljesítményét, éves munkáját.

Az Alma Mater Alapítvány által felajánlott Wieser Tibor-díjat hagyományosan az évfolyamelsők kapják meg. Az idei Wieser-díjasok: Back István Levente (IX. A – 9,88), Mészár Anna Orsolya (X. A – 9,94), illetve Spir Rebeka Petra (XI. A – 10,00). A rangos díjat Hadnagy Éva tanárnő adta át nekik.

Az Alma Mater Alapítvány egy további különdíjban részesítette Mészár Anna Orsolyát, aki nemcsak a tanulásban ért el kiváló eredményeket, hanem országos és nemzetközi versenyeken való részvétele alapján sportolóként is öregbítette az iskola hírnevét.

Az eurorégiós Talentum-verseny temesvári döntőjén részt vett, illetve díjazott diákok is különdíjban részesültek, melyet Hadnagy Éva, Páll Mária és Ilona János biztosítottak a számukra.

A szaktanárok a román nyelv és irodalom, matematika, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, kémia, földrajz, művészeti nevelés, illetve a vallás tantárgyversenyeken elért eredményekért járó díjakat adták át. Ezt követően Rudolf Ágnes, a Csiky-Csuky diáklap felelős szerkesztője és Ilona János, az iskolai honlap szerkesztője jutalmazta a szerkesztésben közreműködő diákokat. A díjakat ezúttal is a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület biztosította. Köszönjük!

A díjkiosztás után mindhárom osztály egy-egy rövid kisfilmet mutatott be az osztályközösségről, az elmúlt év eseményeiről. Ezek kacagásra és jókedvre ingereltek diákot, pedagógusokat egyaránt, majd mindenki boldogan távozott, mert elérkezett a diákok által (is) várva várt vakáció.

[Fotó: Ilona János, Sallai Krisztina]

« 1 A 3 »

„Kikerülvén a nagyvilágba” – A végzős bentlakók búcsúztatása

bentlakasi_bucsu_sav

Heteken át készültünk a kollégiumi végzősök búcsúztatására, melyre 2019. május 28-án, kedden került sor a megszokott helyen, a Csiky Gergely Főgimnázium bentlakásának ebédlőjében.

Kedden, ebéd után mi, tizenegyedikesek hangulatosabbá varázsoltuk az ebédlő megszokott fehér falait, majd 19 órakor kezdetét vette az ünnepség, melynek mottója: „Mi mindig búcsúzunk”. Az ünnepi műsort Andó Áron nyitotta meg legényes táncával, őt az est narrátora, Dobrai Szilvia követte, aki az egybegyűlteket köszöntötte. A köszöntő után következett a végzősök verses-zenés összeállítása. Bányai Orsolya (XII. B), Gerőcs József (XII. C), Judik Gergő (XII. C), Kalmár Gábor (XI. SP), Spasnici Natália (XII. C) Máté Péter Egyszer véget ér című dalát énekelték Köteles Nikolett (XII. A) gitárkíséretével. A tizenegyedikesek nevében László Andrea (XI. A) búcsúztatta a végzősöket, majd Köteles Nikolett a végzősök nevében köszönt el bentlakó társaitól, a tanároktól és természetesen a pedagógusoktól, Sas Ibolyától, Kiss P. Lászlótól és Kinda Juliannától, akinek a segítségére nyugdíjasként is számítani lehet. Utána következett Bartucz Norbert (X. B), aki dobszólójával törte meg a csendet.

Műsorunk végén Tóthpál Renáta aligazgató jótanácsokkal látta el a végzősöket, majd közösen fogyasztottuk el a finom vacsorát és következett a várva várt buli.

Sok sikert kívánunk minden végzősnek! Kérünk titeket, gondoljatok vissza boldogan az itt töltött négy évre!

[Fotó: Dobrai Szilvia]

« 1 A 2 »

„Kalandra fel, viszlát szeptemberben!” – V–VII. osztályosok tanévzárója

tanevzaro_5-7_sav

„Kalandra fel, viszlát szeptemberben!” Ezekkel a szavakkal zárta köszöntő beszédét Spier Tünde igazgatónő az általános iskolai osztályok tanévzáró ünnepségén, amelyre június 13-án, csütörtökön délelőtt 10 órától került sor a Csiky Gergely Főgimnázium hátsó udvarán.

Bevezető mozzanatként Kodály Zoltán Tarka kutya című népdalát adták elő furulyán és citerán a két ötödik osztály tanulóinak egy csoportja, Szabó Csilla zenetanár irányításával. Ezután a hetedikes bemondó, Horváth Jázmin üdvözölt minden résztvevőt: tanárokat, diákokat és szülőket. A köszöntések után iskolánk igazgatója, Spier Tünde tanárnő szavait hallgathattuk meg. Így bátorította a tanulókat: „Legyetek kíváncsiak és érdeklődők! Igyekezzetek úgy kihasználni a nyarat, hogy szeptemberben újult erővel, kipihenten vágjatok majd neki az új iskolai év kalandjainak.”

A tanévzáró Roșu Tímea (V. A) szavalatával folytatódott, aki Szabó István Iskolai évzáróra című versét mondta el, majd pedig a tanulmányi díjak és a különdíjak átadása következett. A jól megérdemelt jutalomkönyveket az osztályfőnökök osztották ki: az V. A osztálynak Pálfi Anett, az V. B-nek dr. Muntean Tibor, a VI. A-nak Czeglédi Csilla (a betegség miatt hiányzó Erdei Emese helyettesítőjeként), a VI. B-nek Hevesi Éva, a VII. osztálynak pedig Rogoz Marianna tanárnő. A különdíjakat a szaktanárok a magyar nyelv és irodalom, matematika, román nyelv és irodalom, történelem, földrajz, fizika, képzőművészet, illetve a katolikus vallás terén ügyeskedő diákoknak adták át. A Pro Schola Csiky Gergely Egyesület jóvoltából a VI. B osztály két diákja, Nyári Tamás és Rudolf Barnabás Jóel, a Csiky-Csuky diáklap szerkesztőiként szintén jutalomban részesültek, amit Bíró Emese, iskolánk az Egyesület elnöke adott át.

A 2018–2019-es tanévzáró ünnepség az iskola kórusának zenés-táncos összállításával zárult. Az Intim Torna Illegál együttes Nem adom fel, valamint Rúzsa Magdolna Ég és föld (más néven Ember mindig remélj) című dalát adták elő.

Kellemes vakációt és jó pihenést mindenkinek!

[Fotó: Fodor Tímea]

« 1 A 2 »

„Megkaptátok az útravalót, használjátok okosan” – elemi osztályos diákok tanévzárója

tanevzaro_kisdiakok_sav

Csütörtökön, június 13-án, a reggeli hűvös, kellemes időben az elemi osztályos diákok búcsúztak az idei tanévtől. Khell Jolán tanító néni és negyedikesei nem csak a tanévtól, hanem az elemi osztálytól is búcsúztak. Jövőre már mindketten „más vizeken” fognak evezni…

A negyedikes kisdiákok a harmadikosok virágalagútja alatt vonultak ki az udvarra, az Ismerős Arcok Nélküled című dalát énekelve. Miután minden osztály a pedagógusokkal együtt elfoglalta a helyét, kezdetét vette a várva várt évzáró ünnepség. A harmadikosok nevében Vajdovics Jázmin és Teleky Zsombor búcsúzott idősebb társaiktól, köszönetül pedig a negyedikes Veres Zsombor szólt a kisdiákokhoz, szülőkhöz, tanárokhoz. A Vékony Zsolt protestáns hittantanár által felkészített, elemi osztályosokból álló gitárcsoport dallal búcsúzott a negyedikesektől. Spier Tünde igazgató asszony is szeretetteljes szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket, sok sikert kívánva a ballagó negyedikeseknek. „Megkaptátok az útravalót, használjátok okosan, és sose feledjétek azt, aki végig mellettetek volt.”

A továbbiakban került sor a díjak átadására, a diákok eredményeinek elismerésére. A tanítók felsorolták azokat a versenyeket, amelyeken diákjaik jeleskedtek (szerencsére, akadt belőlük bőven), majd Bege Magdolna Böszörményi-díjat adott át Gáli Anita Andreának, az Alma Mater Alapítvány nevében pedig Spier Tünde a Kurutty vetélkedő tavalyi és idei országos szakaszán eredményesen szereplő kisdiákokat jutalmazta. Khell Jolán az általa éveken át irányított Kispacsirták dalcsoport tagjait jutalmazta. „A legbüszkébb akkor voltam, amikor azt énekeltétek, hogy van egy iskola, ahol jó magyarnak lenni!” – mondta ekkor.

Az ünnepség befejezéseként, a negyedikes diákok jutalomkönyveket és oklevelet kaptak tanítójuktól, majd előadták búcsúdalukat, Pintér Béla Mesevilágát. Jakab István evangélikus és Vékony Zsolt református lelkipásztor mondott áldást a jelenlévőkre, majd közös imádsággal és a Himnusz eléneklésével ért véget az ünnepség.

Sok sikert kívánunk a negyedikeseknek (jövőre már ötödikeseknek) és fiatalabb társaiknak is!

[Fotó: Juhász Alexandra]

« 1 A 3 »

Köszönetnyilvánítás a bentlakóktól a támogatóknak

kollegium-sav

Közeledik (sőt, már itt is van!) a tanév vége és ilyenkor tudatosul bennünk igazán, hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak, s hogy mennyi mindent kaptunk idén is a támogatóinktól.

A bentlakó diákok nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a 2018–2019-es tanév az összes bentlakó számára teljesen díjmentes lehessen. Elsősorban az Alma Mater Alapítványnak, az alapítvány kuratóriumának, illetve tagságának tartozunk köszönettel. A Pro Schola Csiky Gergely Egyesület is köszönetet érdemel, amiért a bentlakás hagyományos rendezvényének – gólyabál, karácsonyi ünnepség, ballagás – megszervezését támogatta.

Köszönettel tartozunk minden további intézménynek, cégnek, magánszemélynek, amely/aki az elmúlt tanévben támogatott minket. Nagylelkű támogatásukra, segítségükre a következő tanévben is számítunk.

KÖSZÖNJÜK!

Tanévzárók hétvégéje

Evzaro_0-4_sav

A Csiky Gergely Főgimnáziumban június 13-án, csütörtökön és 14-én, pénteken kerül sor az elemi és az általános iskolai osztályok, illetve az elméleti (reál) szakos IX–XI. osztályok tanévzárójára.

Június 13-án, csütörtök reggel 8 órakor kezdődik az elemi osztályosok tanévzárója, egyben Khell Jolán negyedikes kisdiákjainak ballagása az iskola hátsó udvarán. (Tavaly az esős idő miatt erre az eseményre a díszteremben került sor, idén viszont nem fenyeget ez a veszély, ráadásul a reggeli órán még kellemesen hűvös is lesz az udvaron.)

Ugyancsak csütörtök délelőtt 10 órakor kezdődik az V–VII. osztályos diákok tanévzáró ünnepsége, a várható meleg miatt a Tóth Árpád teremben.

Június 14-én, pénteken reggel 8 órakor kezdődik az elméleti (reál) szakos IX–XI. osztályok évzárója, szintén a díszteremben (főként a várható vidám osztályvetítések miatt).

Két héttel később, június 28-án, pénteken kerül sor a technológiai (turizmus és közgazdaság) szakos IX–XI. osztályos diákok tanévzárójára. Hogy kint, vagy bent, azt az időjárás és az igazgatóság közösen dönti majd el.

Valamennyi évzáróra minden kedves szülőt, hozzátartozót szeretettel várunk!

Az érettségi „C” próbája következik

bac_2019

A román és a magyar szóbeli („A” és „B” próba), illetve a számítástechnikai készségek felmérése („D” próba) után június 12–13-án következik az idegen nyelvi készségek felmérése, azaz a „C” próba.

Ezúttal sem mind a 61, hanem csak 52 idei végzős fog most „C-vizsgázni” (valamennyien angol nyelvből), hiszen kilencen már valamilyen nemzetközileg elfogadott nyelvvizsgával rendelkeznek. Ők a következők: Bitai Vivien, Kurunczi Viktória, Kutnik Andrea, Nemczov Brigitte – Certificate In Advanced English (CAE); Farkas Zsófia, Gál Ruth, Mester Zsófia, Mureșanu Anna, Terpe Gloria – First Certificate In English (FCE). Gratulálunk nekik!

A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is három részből áll majd a nyelvvizsga:
1. a hallott szöveg értelmezése (20 percet tart) – június 12-én, szerda délben, 12 órakor kezdődik (megjelenés 11.30-kor)
2. írásbeli vizsga (2 órát tart) – szintén szerdán, 13:00 órakor kezdődik (megjelenés 12.30-kor)
3. szóbeli vizsga – június 13-án, csütörtökön, a földszinti hirdetőtáblán kifüggesztett lista alapján (megjelenés legkevesebb 1 órával a tervezett időpont előtt).

Az 1. és 2. vizsgapróba helyszíne az U11, U13, U21 és U23 terem lesz (új épületrész első és második emelete), a földszinti hirdetőtáblán, illetve a termek ajtaján kifüggesztett beosztás szerint. Valamennyi próbára a diákok legkésőbb félórával a feltüntetett időpont előtt jelennek meg! A 3. próba (szóbeli) csütörtök reggel 9 órakor kezdődik az U23-as teremben, erre a diákok a földszinti hirdetőtáblán kifüggesztett beosztás szerint jelennek meg, legkésőbb egy órával a feltüntetett időpont előtt.

Mindhárom próbára szükséges elhozni a személyi igazolványt (vagy, annak hiányában, az útlevelet). Kérdéseket, észrevételeket vizsganapokon az érettségi bizottságnál, az iskola titkárságán lehet feltenni, jelezni.

További sikeres vizsgázást!