Forró napok jönnek, de utána már pihenhettek… Következnek az írásbelik!

bac_2017_sav

A forróság az időjárásra és az érettségi „legkeményebb” szakaszára is utal. Június 26-án, hétfőn kezdődnek az írásbeli próbák.

Túl vagyunk az idei érettségi szóbeli és gyakorlati próbáin, amelyekről korábbi bejegyzéseinkben részletesen olvashattak már. Egyetlen kiegészítés még ezekhez:
a számítástechnikai készségek felmérésén („D” próba) a 30 vizsgázó közül 7-en alapfokú (începător), 16-an alsó-középfokú (mediu), 5-en felső-középfokú (avansat), 2-en pedig haladó (experimentat) minősítést szereztek. Az ECDL-vizsgával rendelkezőkről is írtunk már korábban.

Lássuk most az írásbeli próbákra vonatkozó tudnivalókat.

Az írásbelik menetrendje:
– június 26., hétfő: Román nyelv és irodalom írásbeli – E)a) vizsga
– június 27., kedd: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) írásbeli – E)b) vizsga
– június 28., szerda: A szakhoz kapcsolódó kötelező tantárgy (a csikysek számára matematika) – E)c) vizsga
– június 29., csütörtök: szünnap
– június 30., péntek: A szaknak megfelelő tantárgyterületről választható tantárgy (az idei csikyseknek földrajz, pszichológia, biológia, kémia, illetve informatika) – E)d) vizsga
– július 5., szerda: Az eredmények kifüggesztése (16:00 óráig), és az óvások benyújtása (16:00 és 20:00 óra között)
– július 6–9.: Az óvások elbírálása
– július 10., hétfő: A végleges eredmények kifüggesztése.

—————————————————————

BAC_2016Az érettségi szabályzat szerint az írásbeli próbákon naponta 7:30 és 8:30 között lehet a vizsgaközpontban megjelenni. A terembeosztásokat reggelente a bejárat mellett elhelyezett nagy hirdetőtáblán, illetve a vizsgatermek ajtaján lehet megtekinteni. 8:30 után, a vizsgatételek szétosztásáig a vizsgázók már nem hagyhatják el a vizsgatermeket. (Utána is csak indokolt esetben, egy felvigyázó tanár kíséretében tehetik ezt meg.) A dolgozatot beadni és a vizsgaközpontot elhagyni leghamarabb 10:30 után lehet.

A kommunikációs eszközöket (mobiltelefonok stb.) a felvigyázók összegyűjtik és egy külön terembe szállítják át, még a vizsga megkezdése előtt. A vizsgaterembe segédanyagokat (füzeteket, könyveket, képlettárakat, jegyzeteket stb.), illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt bevinni szigorúan tilos! Ezek birtoklása a vizsgáról való azonnali kizárással jár, még akkor is, ha nem használták őket.

Figyeljünk az adatok kitöltésekor! Azokat csupa nagybetűvel írjuk be a megfelelő helyre, kerüljük az áthúzásokat, maszatolásokat, hiszen azok megkülönböztető jelnek számíthatnak, s a dolgozat érvénytelenítését eredményezhetik. A vizsgalapra csak (egyféle árnyalatú!) kék színű tollal, vagy golyóstollal lehet írni, az esetleges rajzokat, grafikonokat fekete ceruzával lehet elkészíteni. Számológép, illetve bármilyen más számolóeszköz használata nem megengedett.

Ellenőrizzük le figyelmesen a kapott tételtípusokat! A román, illetve a magyar írásbeli tételei egyféle típusúak lesznek az idén érettségiző matematika-informatika, természettudományok, közgazdaság és turizmus szakosok részére, viszont más-más matematikatételt kapnak a matek-infósok, a természettudományosok, illetve a technológia szakosok (közgáz és turizmus). A tételeket tartalmazó lap tetején pontosan fel van tüntetve, hogy milyen szakos osztályoknak készültek, ezért érdemes azt figyelmesen elolvasni, leellenőrizni!

Az írásbeli vizsgák időtartama 3 óra. (Érdemes jól beosztani az időt, ne az utolsó negyedórában ébredjünk rá arra, hogy még mindent át kell írni a piszkozatlapról…) Ahogy azt fentebb már jeleztük, leghamarabb másfél órával a tételek szétosztása után lehet elhagyni a vizsgatermet. Rosszullét, illetve a mosdóba történő távozás esetén az egyik felvigyázó tanár kíséri el a vizsgázót.

Szerdán (E)c) vizsga), illetve pénteken (E)d) vizsga) a vizsgázók magyar és román nyelven is megkapják a tételeket. A vizsgatételekben talált esetleges hibákat (megalapozott esetben) természetesen jelezni kell a felvigyázó tanároknak. Ne felejtsük el, hogy a dolgozatok kiértékelésénél csak a vizsgalapra írott válaszok, kidolgozások számítanak, a piszkozatlapra vagy a tételeket tartalmazó lapra írottak nem!

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! A vizsgák elejétől a végéig minden teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák működnek. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

A javítókulcsot naponta a vizsga befejezése után függesztik ki. Azokat délután, vagy másnap reggel lehet megtekinteni.

Hétfőn és kedden nem, szerdától viszont az előrejelzések szerint kánikulai forróság lesz. Fel kell készülni erre (is). Fontos a kipihentség, hiszen kipihenten jóval nagyobb a fizikai és szellemi tűrőképességünk is. Ásványvíz megfelelő mennyiségben lesz majd minden vizsgateremben. Valamennyi vizsganapon, a mi vizsgaközpontunkban is folyamatos lesz az orvosi felügyelet.

Különleges esetben, baleset vagy betegség esetén, ha a diák nem hagyhatja el otthonát, vagy azt a gyógyintézményt, ahol ápolják, a vizsgabizottság az adott helyszínen is megszervezheti a vizsgapróbát.

Senkit se zavarjon meg a vizsgák ideje alatt látható sok idegen arc. Az Arad Megyei Tanfelügyelőség beosztása alapján a Csiky Gergely Főgimnáziumban berendezett vizsgaközpontban fognak vizsgázni az aradi Adam Muller Guttenbrunn Elméleti Líceum, a Vingai Technológiai Líceum, a Kürtösi Ion Creangă Technológiai Líceum és az Aradi Sportlíceum végzős diákjai is. És, mint minden évben, a felvigyázók is csupa ismeretlen tanárok lesznek. Mindenképpen a saját munkánkra, írásbeli dolgozatunkra koncentráljunk, és igyekezzünk kizárni a külső zavarforrásokat!

—————————————————————

bac-2017-tee-shirts2Melyek a sikeres vizsga feltételei? A szabályzat értelmében egy líceumi végzős sikerrel teszi le az érettségit, ha a következő három feltétel együttesen teljesül:
a) eredményesen vett részt az „A” (román), „B” (magyar), „C” (idegen nyelv) és „D” (számítástechnika) szóbeli és gyakorlati próbákon;
b) valamennyi írásbeli vizsgapróbán – E)a), E)b), E)c), E)d) – legalább 5-ös jegyet ért el;
c) az írásbeli vizsgapróbák átlaga legalább 6-os lett.

Az érettségi vizsgáról kizárt tanulók a következő két vizsgasorozaton (tehát a 2017-es őszi, illetve a 2018-as nyári) érettségin nem vehetnek részt, ráadásul a korábbi vizsgapróbákon elért eredményeiket sem ismerik el.

Reméljük, egyetlen csikys diák sem kerül majd ebbe a helyzetbe. És reméljük, hogy a diákjaink közül minél többen jó eredménnyel fogja letenni az érettségi vizsgát. Ehhez kívánunk sok sikert!!!

„A”, „B” és „D” után következik a „C” (érettségi ábécé)

angol_erettsegi_2016_sav

A román és a magyar szóbeli („A”, „B” próba), illetve a számítástechnikai készségek felmérése („D” próba) után június 14–15. között következik az idegen nyelvi készségek felmérése, azaz a „C” próba. Folytatás

Számítástechnika, majd angol nyelv – a „D” és a „C” próbákkal folytatódik az érettségi

Szamtech_erettsegi_Sav

Ahogy azt korábban már jeleztük, június 12-én és 13-án (hétfő, kedd) a digitális készségek felmérése, azaz a számítástechnika vizsga („D” próba), közvetlenül utána pedig, június 14–16. között (szerda–péntek) az idegen nyelvi készségek felmérése („C” próba) következik. A „C” próbáról majd kedden írunk részletesebben, alább a „D” vizsga részleteit taglaljuk.  Folytatás

Román, majd magyar szóbelivel indul az idei érettségi

bac2017

A tavalyinál pontosan egy héttel hamarabb, 2017. június 6-án, kedden kezdődik az érettségi vizsgasorozat. Június 6-án és 7-én a román szóbelire („A” próba), 8-án és 9-én, azaz csütörtökön és pénteken pedig a magyar szóbelire („B” próba) kerül sor. Folytatás

Megkezdődött a próbavizsgák hete

probavizsgak_sav

Ez a hét a próbavizsgákról (avagy a „szimulálásokról”) szól az általános iskolák nyolcadikosai, illetve a középiskolák végzősei és tizenegyedikesei számára. A nyolcadikosok a próba-képességvizsga keretében hétfőn, március 13-án román nyelv és irodalomból, kedden magyar nyelv és irodalomból, csütörtökön, március 16-án pedig matematikából írásbeliznek. A tizenegyedikesek, illetve a tizenkettedikesek ugyanebben az időszakban próbaérettségiznek: hétfőn románból, kedden magyarból, csütörtökön a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból (a Csiky Gergely Főgimnáziumban: matematikából). A tizenkettedikesek számára a péntek is (próba)vizsganap lesz, akkor a szaknak megfelelő választható tantárgyból írásbeliznek. A próbavizsgák eredményét március 31-én teszik közzé.  Folytatás

Érettségi eredmények az óvások után – nincs lényeges változás

Erettsegi_eredmenyek_2016_sav

Július 16-án, szombaton kerültek fel a nyári érettségi vizsgasorozat végleges eredményei a tanügyminisztérium honlapjára. Összesen 13 csikys nyújtott be óvást a román, magyar, vagy matematika jegyének növelésére. A jegyeket több esetben növelték is, a keddi statisztika viszont változatlan maradt.  Folytatás