Nyugdíjba vonulók búcsúztatása

bucsuztatas_2017_sav

A Csiky Gergely Főgimnázium idei tanévzáró tantestületi megbeszélésén, június 16-án búcsúztattuk két nyugdíjba vonuló kollégánkat, Cirják Márta Izabella tanítót és Puskel Tünde Emese magyartanárt.

A meghitt ünnepségen két ifjú tanítvány, a kilencedikes Naschauer Kinga és az ötödikes Dobos Carlos kedveskedett az alkalomhoz illő két verssel, majd egy harmadik (egykori) tanítvány, Rudolf Ágnes magyartanár idézte fel (egykori) magyartanárához, Puskel Tünde Emeséhez kapcsolódó emlékeit, melyeket egy épségben megőrzött diákkori fotóval is illusztrált.

Dr. Muntean Tibor igazgató virágcsokorral, Tóthpál Renáta aligazgató ajándékkal kedveskedett az ünnepelteknek, a jelenlévő pedagógustársak pedig kedves szavakkal, virággal, öleléssel búcsúztak Cirják Márta Izabellától és Puskel Tünde Emesétől. Mindkettőjüknek tartalmas, békés nyugdíjas éveket, további élményeket és egészséget kívánunk!

[Fotó: Ilona János]

« 1 A 3 »

Olimpikonok díjazása – szervezési hibákkal

olimpikonok_dijazasa_sav

Dicséretes az Arad Megyei Tanfelügyelőség azon kezdeményezése, hogy a tantárgyversenyek országos, illetve megyei szakaszán kiemelkedő eredményt elérő diákokat a tanév utolsó napjain összehívja és díjazza. Az idei szervezés azonban nem volt hibamentes.

Június 13-án, kedden délután a Preparandia – Dimitrie Ţichindeal Főgimnázium dísztermében az angol nyelvi olimpián jeleskedő középiskolásokat jutalmazták – egyetlen oklevéllel… Erre az ünnepségre Ruja Ildikó angoltanár három tanítványa is hivatalos volt: Ilona Judit (XII. A, II. díj a tantárgyverseny megyei szakaszán), Farkas Zsófia Rafaela (X. A, dicséret a megyei szakaszon) és Horváth Gergely Krisztián (IX. A, dicséret a megyei szakaszon). [Fotó: Ilona János]

« 1 A 2 »

Június 14-én, szerdán délben eredetileg a Városháza Ferdinánd-termében került volna sor többféle tantárgyverseny országos díjazottjainak gálájára. A Ferdinánd-terem azonban foglalt volt abban az időpontban, így a több száz diákot, pedagógust és érdeklődő szülőt a Moise Nicoară Főgimnáziumba irányították át. A gálán két csikys diák is jelen lehetett: Kurunczi Viktória (X. A), Rudolf Ágnes tanítványa, illetve Sallai Eszter (VII. o.), Nyári Andrea tanítványa. Mindketten a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszán kaptak dicséretet. Az oklevélhez ott egy szerény – rendkívül szerény – pénzjutalom is járt. (A helyszínváltoztatás miatt, sajnos, Sallai Krisztináról és Nyári Andreáról egyáltalán nem készült fotó, Kurunczi Viktóriáról és Rudolf Ágnesről pedig csak átvett fotónk van – szerk. megj.) [Fotó: Kurunczi Ferenc, arq.ro]

« 1 A 2 »

Június 15-én, csütörtökön délután, szintén a Preparandia – Dimitrie Ţichindeal Főgimnáziumban az angol nyelvi olimpián jeleskedő V–VIII. osztályosokat jutalmazták – szintén egyetlen oklevéllel. A rendezvény elején szinte elviselhetetlen volt a zsúfoltság. A 100-120 ülőhellyel rendelkező díszterembe nagyjából kétszer annyian zsúfolódtak be, a diákok, pedagógusok és szülők a fülledt melegben egymás hegyén-hátán tolongva várták a sorukat. Egy rövid megnyitó beszéd után gyakorlatilag szürke névsorolvasás következett, az oklevelek mellé tárgyi jutalom, sőt még kézfogás sem járt. Nem véletlen, hogy azok a diákok, akik átvették oklevelüket, menekülésszerűen hagyták el a termet. Mire a nyolcadikosok következtek, köztük Fekete Karolina angoltanár két tanítványa, Csapó Vivien (VIII. A, III. helyezés az angol tantárgyverseny megyei szakaszán), illetve Rákóczi Rebeka (VIII. B, dicséret az angol tantárgyverseny megyei szakaszán), már szinte teljesen kiürült a díjátadó helyszíne. [Fotó: Ilona János]

« 1 A 2 »

Gratulálunk valamennyi díjazott csikys olimpikonnnak!

Forró napok jönnek, de utána már pihenhettek… Következnek az írásbelik!

bac_2017_sav

A forróság az időjárásra és az érettségi „legkeményebb” szakaszára is utal. Június 26-án, hétfőn kezdődnek az írásbeli próbák.

Túl vagyunk az idei érettségi szóbeli és gyakorlati próbáin, amelyekről korábbi bejegyzéseinkben részletesen olvashattak már. Egyetlen kiegészítés még ezekhez:
a számítástechnikai készségek felmérésén („D” próba) a 30 vizsgázó közül 7-en alapfokú (începător), 16-an alsó-középfokú (mediu), 5-en felső-középfokú (avansat), 2-en pedig haladó (experimentat) minősítést szereztek. Az ECDL-vizsgával rendelkezőkről is írtunk már korábban.

Lássuk most az írásbeli próbákra vonatkozó tudnivalókat.

Az írásbelik menetrendje:
– június 26., hétfő: Román nyelv és irodalom írásbeli – E)a) vizsga
– június 27., kedd: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) írásbeli – E)b) vizsga
– június 28., szerda: A szakhoz kapcsolódó kötelező tantárgy (a csikysek számára matematika) – E)c) vizsga
– június 29., csütörtök: szünnap
– június 30., péntek: A szaknak megfelelő tantárgyterületről választható tantárgy (az idei csikyseknek földrajz, pszichológia, biológia, kémia, illetve informatika) – E)d) vizsga
– július 5., szerda: Az eredmények kifüggesztése (16:00 óráig), és az óvások benyújtása (16:00 és 20:00 óra között)
– július 6–9.: Az óvások elbírálása
– július 10., hétfő: A végleges eredmények kifüggesztése.

—————————————————————

BAC_2016Az érettségi szabályzat szerint az írásbeli próbákon naponta 7:30 és 8:30 között lehet a vizsgaközpontban megjelenni. A terembeosztásokat reggelente a bejárat mellett elhelyezett nagy hirdetőtáblán, illetve a vizsgatermek ajtaján lehet megtekinteni. 8:30 után, a vizsgatételek szétosztásáig a vizsgázók már nem hagyhatják el a vizsgatermeket. (Utána is csak indokolt esetben, egy felvigyázó tanár kíséretében tehetik ezt meg.) A dolgozatot beadni és a vizsgaközpontot elhagyni leghamarabb 10:30 után lehet.

A kommunikációs eszközöket (mobiltelefonok stb.) a felvigyázók összegyűjtik és egy külön terembe szállítják át, még a vizsga megkezdése előtt. A vizsgaterembe segédanyagokat (füzeteket, könyveket, képlettárakat, jegyzeteket stb.), illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt bevinni szigorúan tilos! Ezek birtoklása a vizsgáról való azonnali kizárással jár, még akkor is, ha nem használták őket.

Figyeljünk az adatok kitöltésekor! Azokat csupa nagybetűvel írjuk be a megfelelő helyre, kerüljük az áthúzásokat, maszatolásokat, hiszen azok megkülönböztető jelnek számíthatnak, s a dolgozat érvénytelenítését eredményezhetik. A vizsgalapra csak (egyféle árnyalatú!) kék színű tollal, vagy golyóstollal lehet írni, az esetleges rajzokat, grafikonokat fekete ceruzával lehet elkészíteni. Számológép, illetve bármilyen más számolóeszköz használata nem megengedett.

Ellenőrizzük le figyelmesen a kapott tételtípusokat! A román, illetve a magyar írásbeli tételei egyféle típusúak lesznek az idén érettségiző matematika-informatika, természettudományok, közgazdaság és turizmus szakosok részére, viszont más-más matematikatételt kapnak a matek-infósok, a természettudományosok, illetve a technológia szakosok (közgáz és turizmus). A tételeket tartalmazó lap tetején pontosan fel van tüntetve, hogy milyen szakos osztályoknak készültek, ezért érdemes azt figyelmesen elolvasni, leellenőrizni!

Az írásbeli vizsgák időtartama 3 óra. (Érdemes jól beosztani az időt, ne az utolsó negyedórában ébredjünk rá arra, hogy még mindent át kell írni a piszkozatlapról…) Ahogy azt fentebb már jeleztük, leghamarabb másfél órával a tételek szétosztása után lehet elhagyni a vizsgatermet. Rosszullét, illetve a mosdóba történő távozás esetén az egyik felvigyázó tanár kíséri el a vizsgázót.

Szerdán (E)c) vizsga), illetve pénteken (E)d) vizsga) a vizsgázók magyar és román nyelven is megkapják a tételeket. A vizsgatételekben talált esetleges hibákat (megalapozott esetben) természetesen jelezni kell a felvigyázó tanároknak. Ne felejtsük el, hogy a dolgozatok kiértékelésénél csak a vizsgalapra írott válaszok, kidolgozások számítanak, a piszkozatlapra vagy a tételeket tartalmazó lapra írottak nem!

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! A vizsgák elejétől a végéig minden teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák működnek. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

A javítókulcsot naponta a vizsga befejezése után függesztik ki. Azokat délután, vagy másnap reggel lehet megtekinteni.

Hétfőn és kedden nem, szerdától viszont az előrejelzések szerint kánikulai forróság lesz. Fel kell készülni erre (is). Fontos a kipihentség, hiszen kipihenten jóval nagyobb a fizikai és szellemi tűrőképességünk is. Ásványvíz megfelelő mennyiségben lesz majd minden vizsgateremben. Valamennyi vizsganapon, a mi vizsgaközpontunkban is folyamatos lesz az orvosi felügyelet.

Különleges esetben, baleset vagy betegség esetén, ha a diák nem hagyhatja el otthonát, vagy azt a gyógyintézményt, ahol ápolják, a vizsgabizottság az adott helyszínen is megszervezheti a vizsgapróbát.

Senkit se zavarjon meg a vizsgák ideje alatt látható sok idegen arc. Az Arad Megyei Tanfelügyelőség beosztása alapján a Csiky Gergely Főgimnáziumban berendezett vizsgaközpontban fognak vizsgázni az aradi Adam Muller Guttenbrunn Elméleti Líceum, a Vingai Technológiai Líceum, a Kürtösi Ion Creangă Technológiai Líceum és az Aradi Sportlíceum végzős diákjai is. És, mint minden évben, a felvigyázók is csupa ismeretlen tanárok lesznek. Mindenképpen a saját munkánkra, írásbeli dolgozatunkra koncentráljunk, és igyekezzünk kizárni a külső zavarforrásokat!

—————————————————————

bac-2017-tee-shirts2Melyek a sikeres vizsga feltételei? A szabályzat értelmében egy líceumi végzős sikerrel teszi le az érettségit, ha a következő három feltétel együttesen teljesül:
a) eredményesen vett részt az „A” (román), „B” (magyar), „C” (idegen nyelv) és „D” (számítástechnika) szóbeli és gyakorlati próbákon;
b) valamennyi írásbeli vizsgapróbán – E)a), E)b), E)c), E)d) – legalább 5-ös jegyet ért el;
c) az írásbeli vizsgapróbák átlaga legalább 6-os lett.

Az érettségi vizsgáról kizárt tanulók a következő két vizsgasorozaton (tehát a 2017-es őszi, illetve a 2018-as nyári) érettségin nem vehetnek részt, ráadásul a korábbi vizsgapróbákon elért eredményeiket sem ismerik el.

Reméljük, egyetlen csikys diák sem kerül majd ebbe a helyzetbe. És reméljük, hogy a diákjaink közül minél többen jó eredménnyel fogja letenni az érettségi vizsgát. Ehhez kívánunk sok sikert!!!

Rövid beszédek, hosszú díjkiosztás – Az V–VII., illetve az elméleti szakos IX–XI. osztályok évzárója

evzaro_9-11_sav

Szavalatokkal kezdődött és kórusszámmal végződött az V–VII. osztályosok évzárója június 15-én, csütörtökön reggel 9 órakor a Csiky Gergely Főgimnázium Tóth Árpád termében. Két órával később, ugyanott, a IX–XI. A osztályok diákjai is (könnyű szívvel, sőt vidáman, sőt nagyon boldogan!) búcsúztak az idei tanévtől.  Folytatás

Kalandokkal teli út végén, s egy újabb kezdetén… Az elemi osztályosok évzárója

evzaro_0-4_sav

„Egyszer mindennek elérkezik a vége. Most lezárul egy szakasz. Elhagyjátok az elemit. Kalandokkal teli út végére értetek.” E szavakkal búcsúzott végzős kisdiákjaitól, a negyedikesektől Kurunczi Enikő Magdolna tanító június 14-én, az elemi osztályosok évzáró ünnepségén.  Folytatás

Csikys diákok a „Karrier Program – Határokon túl” című Erasmus+ projekt nemzetközi zárórendezvényén

otp_zaro_sav

Június 8-án, csütörtökön iskolánk két diákja, Kurunczi Enikő és Zsámbok Emese (XI. A) Budapestre indult, hogy a Csiky Gergely Főgimnáziumot képviselje a magyarországi OTP Fáy András Alapítvány és a romániai Oktatáshoz való jog Alapítvány közös, Karrier Program – Határokon túl című ERASMUS+ projekt záró rendezvényén.*  Folytatás

Túl egy vírusfertőzésen

virus_pcAmint azt olvasóink bizonyára észrevették, iskolánk weboldala az elmúlt vasárnap délutántól hétfő estig akadozva működött, néhány órára pedig sehogy sem volt elérhető. Az ok rendkívül egyszerű: vírusfertőzés…

Veres János szervergazda hatékony munkájának hála, tegnap reggelre a php-fájlok újra tisztán tündököltek. (S reméljük, minél tovább úgy is maradnak!) Az oldal biztonságát kártevő elleni szoftver és tűzfal is védi tegnap óta. Az adatfájlokat ért támadás okát szorgalmas munkatársunk így foglalta össze: „Minél látogatottabb egy oldal, annál inkább ki van téve mindenféle támadásoknak. Sajnos.”

Elnézést kérünk a fennakadásért, az elmaradt beszámolókat (évzárók, olimpikonok kitüntetése stb.) a következő napokban pótoljuk.