Dicséretben részesültek a csikys esszéírók

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázatot hirdetett Otthonom Erdély címmel, melyre irodalmi, grafikai és fotóalkotásokkal lehetett benevezni.

A pályázat célja az volt, hogy értékes alkotások szülessenek a diákok által bemutatott településekről, szülőföldről, melyekben bemutatják a közösséget, a szellemi és természeti értékeket, szokásokat, identitásuk megőrzését. A pályázatra bármelyik erdélyi magyar középiskolás benevezhetett, 14-től 18 éves korig.

Arad megyéből, a Csiky Gergely Főgimnáziumból több diák is jelentkezett. Két diákunk dicséretben részesült a pályázaton, irodalom kategóriában. Kopacz Melánia (IX. A) és Kátai Tímea Zsófia (XI. B), akik az Arad megyei tehetségközpont tagjai is, ügyesen mutatták be szülőföldjüket, esszé formájában.

Kopacz Melánia szülőfaluját, Csíkszentdomokost mutatta be, amely Hargita megyében található, és munkájának az Otthonom Erdély címet adta. Az esszében fontosnak tartotta bemutatni a lakodalmi hagyományokat is, hisz a mai, modern esküvőkön egyre ritkábban tartják meg a régi szokásokat.

Kátai Tímea (aki már tavaly is részt vett a pályázaton) Nagyzerindet mutatta be, Gyönyörű szülőföldem címmel. A Nagyzerindről szóló esszé bemutatja a falu hagyományait és kulturális jellemzőit, továbbá kitér egy irodalmi részre is, Csanádi János Körösközi balladák című művére.

A díjazottak számára 2022. január 19-én, 17 órai kezdettel szervezték meg az online díjkiosztót. A dicséretben részesültek értékes könyvjutalomnak örülhettek, melyeket majd sikeresen el is juttatnak hozzájuk.