Beiratkozás a kilencedik osztályba

Július 26–28. között (hétfőtől szerdáig) zajlik a beiratkozás a Csiky Gergely Főgimnázium IX. osztályaiba. Naponta 9:00–18:00 óra között fogadjuk a jövő tanévre meghirdetett középiskolai osztályokba beiratkozni kívánó diákokat és szüleiket, a Csiky Gergely Főgimnázium első emeleti 211-es termében. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • típuskérvény (ezt a titkárságon lehet megkapni és helyben kitölteni)
  • másolat a diák születési bizonyítványáról (certificat de naștere) és személyi igazolványáról (carte de identitate)
  • másolat a szülők személyi igazolványáról (carte de identitate)
  • másolat a szülő halotti anyakönyvi kivonatáról (certificat de deces), akinél ez szükséges
  • elvált szülők esetén másolat a gyermek szülői felügyelet alá helyezésének bírósági határozatáról (încredințarea a copilului)
  • a képességfelmérő vizsgán elért eredményről szóló igazolás (adeverință cu notele și media generală obținută la Evaluarea Națională)
  • az V–VIII. osztályok anyakönyvi kivonata (foaie matricolă – cu calculul mediei generale)
  • oltási igazolás (adeverinţă cu vaccinuri) a családi orvos vagy az iskolai orvos részéről.

Figyelem: azok a diákok, akik a fent említett időszakban nem adják be a beiratkozáshoz szükséges iratokat, elveszítik a számukra fenntartott líceumi helyet!

További információkat a beiratkozásról a Csiky Gergely Főgimnázium titkárságán kérhetünk, a 0257-210002 telefonszámon, illetve a csikyg@yahoo.com email-címen.

Fontos tudni, hogy iskolánk a vidéki diákoknak ingyenes bentlakást biztosít a Magyar Kormány támogatásával, s ezt az Alma Mater Alapítvány a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázat keretében folyósítja.