Kedden kezdődik a nyolcadikosok képességvizsgája

2021. március 30-án, az idei próba-képességvizsga második napján
[Fotó: Ilona János]

A Csiky Gergely Főgimnázium 27, és a zimándújfalui Móra Ferenc Általános Iskola 4 nyolcadikosa áll rajthoz kedden a képességvizsga (nemzeti felmérés) első napján. Június 22-én, kedden román nyelv és irodalomból, június 24-én, csütörtökön matematikából, június 25-én, pénteken pedig magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról. Alább az idei képességvizsgával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

Mindhárom nap reggel 9 és 11 óra között zajlik az írásbeli vizsga, a diákok 8:00 és 8:30 között érkezhetnek meg. Az írásbeli próbák a Csiky Gergely Főgimnázium új épületrészének második emeletén lévő U21-es, U22-es és U23-as teremben, illetve a könyvtárteremben zajlanak, a csomagok megőrzésére a díszterem áll rendelkezésre. A termenkénti pontos elosztást IDE kattintva tekinthetjük meg. A vizsgázók ne felejtsék magukkal hozni a személyi igazolványukat (vagy, annak hiányában, az útlevelüket).

A nyolcadikos tanulók idén új típusú vizsgalapot kapnak, egy 10-12 oldalas füzetecskét, ami a tételsort is tartalmazza. Idén tehát nem vihetik haza magukkal a tételeket a vizsga után, mint a korábbi években, a vizsgafüzetet le kell adni. Szükség esetén pótlapokat is lehet igényelni, amelyeken a tételek kidolgozását folytatni lehet.

A tételek kidolgozására két óra áll a tanulók rendelkezésére, amelyet azután mérnek, hogy a füzet első oldalát mindenki kitöltötte a megfelelő adatokkal. (Erre körülbelül 15 percet számolt a tanügyminisztérium.)

Azok a tanulók, akik nincsenek a teremben a tételek kiosztásakor, elvesztik a jogukat az aktuális vizsgasorozaton való részvételhez. Rosszullét esetén, amennyiben elhagyni kívánja a vizsgatermet, a diákot az egyik felvigyázó tanár kíséri a mosdóhoz és vissza.

A tanulók a tételek kidolgozásához kék színnel író tollat vagy golyóstollat, a rajzok és ábrák elkészítéséhez fekete ceruzát használhatnak. A matematika írásbeli próbán rajzeszközök használata is megengedett.

Az esetleges hibák kijavítását tantárgyanként egységesített módon lehet elvégezni. Ennek pontos menetét minden vizsganapon elmagyarázzák a felvigyázó tanárok. A vizsgalapok számozását is a felvigyázó tanárok végzik el, a dolgozat beadásakor. Az utolsó három diák együtt hagyhatja el a vizsgatermet a dolgozatok beadásakor. A dolgozat beadásának megtagadását jegyzőkönyvben rögzítik, s ez a képességvizsgáról való kizárást is jelenti.

A vizsgaterembe segédanyagokat (füzetet, könyvet, képlettárat, jegyzeteket stb.), illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt bevinni szigorúan tilos! Ezek birtoklása a vizsgáról való azonnali kizárással jár, még akkor is, ha nem használták őket.

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! A teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák működnek. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

Az óvások előtti eredményeket június 29-én, kedden függesztik ki. Az esetleges óvásokat ugyanazon a napon 14.00 óráig, június 29-én, szerdán 16.00 és 19.00 óra között, illetve június 30-án 8.00 és 12.00 óra között lehet benyújtani, a végleges eredményeket pedig július 4-én, vasárnap függesztik ki. A képességvizsga átlaga 80 százalékban számít bele abba a felvételi jegybe, amely alapján a diákok felvételt nyernek a kilencedik osztályba. További információkat a Csiky Gergely Főgimnázium titkárságán, illetve a 0257-210002-es telefonszámon lehet igényelni.

Sok sikert minden vizsgázónak!