Kedden, csütörtökön és pénteken képességvizsgáznak a nyolcadikosok

en_2019_sav

Június 18-án, kedden a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgapróbával kezdődött a nyolcadik osztályosok idei képességvizsgája. Június 20-án, csütörtökön a matematika, június 21-én, pénteken pedig a magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) írásbeli vizsgapróba következik. 

Mindhárom nap reggel 9 és 11 óra között zajlik az írásbeli vizsga, de a diákok már egy órával azelőtt, tehát reggel 8 órakor gyülekeznek az iskolában. Az írásbeli vizsgák a Csiky Gergely Főgimnázium új épületrészének első emeletén lévő U11-es és U13-as teremben zajlanak.

A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a vizsgára beiratkozott 21 csikys nyolcadikoson kívül a zimándújfalui Móra Ferenc Általános Iskola 5 tanulója is a Csiky Gergely Főgimnáziumbeli vizsgaközpontban vizsgázik.

A vizsgázók ne felejtsék magukkal hozni a személyi igazolványukat (vagy, annak hiányában, az útlevelüket).

Pont mint a korábbi években, a vizsgaterembe segédanyagokat (füzetet, könyvet, képlettárat, jegyzeteket stb.), illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt bevinni szigorúan tilos! Ezek birtoklása a vizsgáról való azonnali kizárással jár, még akkor is, ha nem használták őket.

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! A teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák működnek. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

javítókulcsot naponta a vizsga befejezése után, délután 3 órakor függesztik ki. Az (óvások előtti) eredményeket június 25-én, kedden fogják kifüggeszteni a földszinti hirdetőtáblán. Az esetleges óvásokat ugyanazon a napon 14.00 és 20.00 óra között lehet benyújtani, a végleges eredményeket pedig június 29-én, szombaton függesztik ki.

A képességvizsga szervezésénél és lefolyásánál tapasztalt esetleges szabálytalanságokat a 0800-801100-as telefonszámon, vagy a http://www.educatiepentruviitor.edu.ro weblapon lehet jelezni.

További információkat a Csiky Gergely Főgimnázium titkárságán, illetve a 0257-210002-es telefonszámon lehet igényelni. Sok sikert minden vizsgázónak!