Tóth Péter Lóránt és a Rákóczi Szövetség a Csiky Gergely Főgimnáziumban

toth_peter_lorant_rakoczi_kisebbVegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok –
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.

(József Attila, A számokról)

Ezekkel a sorokkal vonta be a közönséget is a rendhagyó irodalomórába Tóth Péter Lóránt, aki január 29-én elevenítette fel a csikys diákoknak József Attila életét és munkásságát. Az előadást az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetségnek köszönhetjük, amely a Kárpát-medencei magyarság anyagi, oktatásügyi és kulturális támogatását tűzte ki célul. 

A cél érdekében szervezett gazdag programsorozat egyik kiemelkedő pontja volt ez az előadás. Az előadó már ismerős és barátként jár vissza hozzánk. „A magyarságát őrzi, aki verset mond” – vallja Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó, aki egyedi és különleges előadásmódjával próbálja a diákokkal jobban megismertetni és megszerettetni a magyar klasszikus költőket és műveiket. A kunszentmiklósi testnevelőtanár évek óta járja a Kárpát-medencét a magyarlakta nagyvárosoktól a legkisebb magyar településig. Tartott előadást a szegedi Dugonics téren, József Attila szobra mellett, de aprócska falvakban is, ahol a magyarul tanuló diákok az osztályteremben vettek részt a rendhagyó irodalomórán. De a tengeren túlra is eljutott, kanadai magyaroknak vitte a magyar szót, a verseket.

A Rákóczi Szövetség képviselői méltán gondolták, hogy a szövetségről szóló információk bemutatását egy ilyen előadás előzze meg. A magyarságtudat erősítése érdekében olyan tevékenységeket: táborokat, továbbképzéseket, kirándulásokat szerveznek, ahol a szülőföldjén magyarul beszélő és tanuló diákok megismerhetik az azonos helyzetben levő kortársaikat. Az irodalomóra után sorra kerülő beszélgetésen Nagy Domonkos Istvántól, a Rákóczi Szövetség szervezetfejlesztési és informatikai igazgatójától a Csiky Gergely Főgimnáziumban alakulóban levő szövetség értékes információkat kapott.