Általános iskolások a magyar nyelv napján

magyar_nyelv_napja_5-8_sav

A nagyok (középiskolások) mellett a Csiky Gergely Főgimnázium általános iskolás diákjai számára is megszervezték november 13-án, a magyar nyelv napja alkalmából a játékos nyelvi vetélkedőt. A megmérettetésen összesen 12 négy fős csapat vett részt a megye magyar tannyelvű általános iskoláiból, illetve a Csikyből. Pécskáról és Majláthfalváról két-két, Erdőhegyről, Zerindről, Kisiratosról, Ágyáról és Zimándról pedig egy-egy csapat képviseltette magát. 

A versenyzőknek 10 játékos feladatot kellett megoldaniuk, ezek között sok közmondásokkal kapcsolatos feladat is volt. A legnagyobb pontszámot elért öt csapatot (első három díj és két dicséret) díjazta a négy tagból álló zsűri: Nagy Gizella nyugalmazott magyartanár, Mikes Sarolta nyugalmazott magyartanár, Köles Katalin és Erdős Márta magyartanárok.

Elsők lettek a Suligánok Majláthfalváról (143 pont), másodikok a Szlávok a Csikyből (140 pont), harmadikok lettek az Unikornisok Kisiratosról (132 pont), és dicséretet érdemeltek a Farkasok Pécskáról és az Agyzsonglőrök a Csikyből (mindkét csapat 130 pontot ért el).

A díjakért és a támogatásért köszönetet mondunk az aradi Szabadság-szobor Egyesületnek.

[Fotó: Juhász Alexandra, Máthé Johanna]

« A 2 »