„Olyan célokat tűzzetek ki magatok elé, amelyekért érdemes küzdeni…” – Elballagtak az idei végzősök

ballagas2017_sav

Május 26-án, reggel 9 órakor utoljára csengettek ki 77 csikys tizenkettedikes számára, jelezve, hogy az alma mater elengedi és útjára bocsátja a végzős diákokat. Az (utolsó) osztályfőnöki óra bensőséges hangulata után a tizenkettedikes oszályok, illetve a harmadéves szakiskolai diákok a Ballag már a vén diákot énekelve levonultak az udvarra. 

Dr. Muntean Tibor igazgató rendhagyó módon beszélt a végzősöknek egy „divatjamúlt” témáról, a kötelességről. Kötelességről az iskola, a család és a nemzet felé, amelyről sok a téves elképzelés. „A nemzet nem egy amorf tömeg. A nemzet emberekből áll, és ezeknek az embereknek a munkája hozza létre azt, ami miatt mi büszkénk vagyunk erre a nemzetre. (…) Olyan célokat tűzzetek ki magatok elé, amelyekért érdemes küzdeni s amelyeket elérve örömmel tudtok visszaemlékezni.”

Király András, az Oktatási Minisztérium államtitkára kitartást kívánt a ballagó diákoknak, majd Bognár Levente alpolgármester, Faragó Péter, az RMDSZ Arad megyei elnöke, illetve Pellegrini Miklós, Arad megye főtanfelügyelő-helyettese is további bátorító szavakat intézett a tizenkettedikesekhez. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Szabó Mihály, városi tanácsos, Király Árpád főesperes, Bege Magdolna, a Nyugati Jelen főszerkesztője, Hadnagy Éva, az Alma Mater Alapítvány ügyvezető elnöke, illetve Bíró Emese, iskolánk szülőbizottságának alelnöke.

[Fotó: Godó Ákos, Horga Annamária, Ilona János]

« 1 A 6 »

A tizenegyedikesek nevében Zsámbok Emese (XI. A) mondott búcsúbeszédet, melynek lényegét egy Ralph Walo-idézetben foglalta össze: „Akármilyen utat is választasz magadnak, mindig lesznek, akik azt fogják mondani, tévedsz. Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsőkig mindig nagy bátorságot kíván.” A ballagók nevében Ilona Judit (XII. A) gondolatait osztálytársa, Józsa Tamás tolmácsolta. „Köszönettel tartozunk tanárainknak, akik legjobb tudásuk szerint vezettek minket akkor is, ha néha nehéz volt közös nevezőre jutnunk. Köszönet a jó szavakért, bátorításért, törődésért és kitartó munkáért. Végül még Péter András tanár úr is elismerte, hogy jó volt tanítani… egyeseket.”

Czank Vivien XII. A osztályos tanuló szavalta el József Attila Születésnapodra című versét, majd a kulcsátadás és szalagtűzés momentuma következett. A tizenegyedikesek ekkor vették át jelképesen végzős társaiktól az iskolai feladatokat. Az ünnepség a díjátadással folytatódott, ahol a tizenkettedikesek osztályfőnökei, majd a szaktanárok jutalmazták a magyar nyelv, a matematika, informatika, turizmus, közgazdaság, sport, képzőművészet, zene terén legeredményesebbnek és legszorgalmasabbnak bizonyuló végzősöket, illetve a Csiky-Csuky iskolaújság és az iskolai weblap leköszönő szerkesztőit. Az elmúlt négy év átlagainak átlagolása alapján az évfolyamelsőnek járó Wieser-díjat idén két tanuló is kiérdemelte: Ilona Judit (XII. A) és Boldizsár Bettina (XII. C). (A díjazottak részletes listáját terjedelmi okokból külön bejegyzésben közöljük.)

Végezetül a ballagók dalokkal búcsúztak, és Ft. Király Árpád főesperes ünnepi áldását követően Demjén Ferenc Honfoglalás c. dala közben égnek engedték a színes lufikat, végső elköszönésük jelképéül.

Az ünnepség végén a hozzátartozók, barátok és ismerősök gratulációi és virágai árasztották el a végzősöket iskolánk udvarán. Péntek este pedig a végzősök és a pedagógusok a banketten találkoztak, immár kötetlenebb formában.

[A végzősök bankettje az aradi Milenium Events étteremben. Fotó: Ilona János]