Vallásos örökségünk felfedezése

egyhazi_kiallitas_sav

A mai rohanó és fokozatosan elszemélytelenedő társadalmunkban hitünk és vallásos életünk gyakorlása egyre inkább háttérbe szorul a családi és egyéni életünk terén. Ebből a mindennapos tapasztalatból kiindulva, az Iskola másként hét szerdai napján, március 22-én, 8–14 óra között egy kiállítást szerveztünk annak érdekében, hogy kereszténységünk értékeit és hatalmas lelki örökségét bemutassuk a kisiskolások számára. Azért csak nekik (legalábbis egyelőre), mivel fejlődéslélektani szempontból ők sokkal nyitottabbak Isten és a vallásos témák iránt. 

A kiállítást nagyrészt saját gyűjtésű tárgyakból állítottuk össze: szentképek, képeslapok templomokról, tányér formájú házi áldás, régi bibliák, imakönyvek, énekeskönyvek, egyéb vallásos jellegű könyvek, rózsafűzérek, térképek, atlaszok, bibliai játékok stb. Különös érdeklődésnek örvendett a csontfedelű imakönyv és énekeskönyv, valamint a különböző kinézetű és formájú rószafűzérek. Ezenkívül a lippai református egyházközség kegytárgyait is kiállítottuk (keresztelési és úrvacsorai klenódiumok), valamint a schönstatti katolikus templom oltárképének kicsinyített reprodukcióját, sőt még egy református lelkészi palástot is láthattak a gyermekek. A kiállítást egy bizonyos koncepció alapján építettük fel: a Szentföldről indultunk és megérkeztünk napjaink keresztyénségéig. A bemutatás után a diákok kérdéseket tehettek fel, a végén pedig alaposabban megtekinthették a kiállítást.

A különböző felekezetű diákok egyrészt felfedezték saját felekezetük értékeit, valamint rájöttek arra, hogy sok közös vonás és átfedés van keresztyén felekezeteink között. A kiállítás legfőbb célja tulajdonképpen ez volt: annak a Krisztusnak a meglátása, amely mindannyiunk életében jelen van és amely összekapcsol minket felekezeti hovatartozástól függetlenül.

[Fotó és videó: Ilona János]

« A 2 »