„Nehezebb volt, mint a Dakar-rali első hete!” – Interjú az igazgatókkal

igazgato_interju_sav

Heves vitát kavart országszerte az iskolaigazgatók és aligazgatók elmúlt őszi versenyvizsgájának meghirdetése és lebonyolítása. Sok helyen még a téli szünet utáni hét elejéig sem sikerült új vezetőket találni, de nem kis elégedetlenséget keltett az új tanügyminiszter január 6-i első döntése is, melynek értelmében (a korábbi határozatokkal homlokegyeneset ellentmondóan) végül azokat is ki lehetett nevezni ideiglenesen igazgatónak vagy aligazgatónak, akiknek nem sikerült a versenyvizsgájuk, vagy korábban is intézményvezetőként dolgoztak, de nem jelentkeztek az országos megmérettetésre. (Lásd a Krónika január 9-i cikkét.)

A Csiky Gergely Főgimnáziumban ehhez képest higgadtan, a módszertan előírásainak betartásával zajlott a tisztségváltás. Az iskola vezető tanácsa és tantestülete javaslatára az Arad Megyei Tanfelügyelőség dr. Muntean Tibor történelemtanárt, iskolánk 1994-ben végzett diákját nevezte ki igazgatónak, Tóthpál Renáta közgazdaság szakos tanárt pedig aligazgatónak. A tisztségváltás utáni első hét végén beszélgettünk Hadnagy Éva leköszönő és Muntean Tibor kinevezett igazgatóval. 

hadnagy_eva– Több évi eredményes munka után valószínűleg sokan biztattak a versenyvizsgán való részvételre. Feltételezem, önmagaddal is dúlt a belső vita e tekintetben. Végül miért döntöttél úgy, hogy nem jelentkezel?
Hadnagy Éva: – Egyszerűen azért, mert nem felelt meg az időpont, amikor ezt meghirdették. Egy meglehetősen nehéz augusztusi hónap után, iskolakezdéskor kellett volna dönteni, amikor minden energiát és figyelmet a tanév szervezésére kell összpontosítani. Felmértem, hogy vagy az iskolai teendőimet látom el felelősségteljesen, vagy azokat félretéve csak a tanulásra és a szükséges dokumentáció összegyűjtésére koncentrálok. Egyszerre mindkettőt nem tudtam volna teljesíteni olyan szinten, ahogy azt magamtól elvártam, ezért inkább a versenyvizsgáról mondtam le.

– Tervezed-e azt, hogy beiratkozol majd a nyári versenyvizsgára?
H. É.: – Az igazgatói versenyvizsga meghirdetése nemcsak engem ért felkészületlenül, hanem az intézményt is. Nagyon kevesen voltunk olyanok, akik egyáltalán jelentkezhettek volna ősszel. Ezt a hiányosságot igyekszünk most úgy kiküszöbölni, hogy jó néhány kolléga a megfelelő továbbképzéseken vesz részt. Remélem, lesznek közülük, akik pályázni fognak. Én ebben a pillanatban még nem tudok határozott igent vagy nemet mondani.

– Milyen átszervezésekkel, nehézségekkel járt a hirtelen váltás a tanév kellős közepén?
H. É.: – Új órarendet kellett összeállítani, illetve órákat és osztályokat kellett átirányítani egyik kollégától a másikhoz. De ahhoz képest, hogy más iskolákban milyen sok zűrzavart okozott az igazgatócsere, úgy érzem, nálunk hatékonyan és civilizáltan történt a vezetői teendők átadása.

– Ha a Csiky elmúlt néhány évével kapcsolatban csak három fontos megvalósítást említhetnél, amelyet személyes sikernek is értékelsz, melyek lennének ezek?
H. É.: – Sikerült jelentős részben felújítani az infrastruktúrát, az iskolaépületet, osztálytermeket, szaktermeket. Komoly megvalósításként értékelem azt is, hogy sikerült az iskola köré egy olyan támogatói hálózatot kialakítani, amelyben a polgármesteri hivataltól kezdve, a tanfelügyelőségen és az érdekvédelmi szervezeteken keresztül egészen a szülőkig és támogatókig nagyon sokan álltak és állnak ki az iskola mellett. Nagyon örülök annak is, hogy az elmúlt években alaposan megismerhettem a teljes diákközösségét. Nagyon jó érzés a gyerekekkel együtt dolgozni, szervezni, s megtapasztalni azt, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindnyájan komolyan és felelősséggel képviselik az iskolát, olykor az egész aradi magyar közösséget.

– Számíthatnak-e az újonnan kinevezett vezetők a segítségedre, illetve volt aligazgató társad, Spier Tünde segítségére?
H. É.: – Természetesen mindketten felajánlottuk a segítségünket az új vezetőknek, itt vagyunk és ha kérik, tanácsot adunk nekik. Viszont semmiképpen sem szeretnénk megakadályozni őket a saját elképzeléseik megvalósításában.

 

muntean_tibor– Igazgató úr, mutatkozz be, kérlek, röviden a weblap olvasóinak.
Muntean Tibor: – Aradon születtem. A középiskolát a Csiky Gergely Iskolacsoportban, Ujj János történelemtanár osztályában végeztem 1994-ben. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem történelem szakán tanultam tovább, majd 2007-ben ugyanott doktoráltam az Aradi, Arad megyei kisebbségek a két világháború között című dolgozattal. 1999-től és 2011-ig a zimándújfalui Móra Ferenc Általános Iskolában tanáraként, illetve 2007 és 2011 között az iskola igazgatójaként dolgoztam, 2011 óta pedig a Csiky Gergely Főgimnáziumban oktatok.

– Mennyire ért meglepetésszerűen a vezető tanács és a tantestület rád vonatkozó javaslata? Miért döntöttél úgy, hogy elvállalod az igazgatói kinevezést?
M. T.: – Arra gondoltam én is, hogy azon kollégák közé tartozom, akiket javasolni fognak. Ami meglepett és nagyon jó érzéssel töltött el, hogy nagyon sokan bíztak bennem és szavaztak rám a jelölő gyűlésen. Hogy miért vállaltam el? Elsősorban talán azért, hogy az átmenet zökkenőmentes legyen. Mivel nekem van kisebb-nagyobb tapasztalatom az igazgatói munkában, úgy gondoltam, hogy a rövid átmeneti időszakra ez lenne a megfelelő döntés.

– Egy vidéki általános iskola igazgatói munkájához képest az aradi magyar főgimnázium vezetése azért valószínűleg sokkal komolyabb kihívást jelent…
M. T.: – Igen, itt két szempontot kell hogy figyelembe vegyünk. Egyrészt nyilvánvaló, hogy itt sokkal többen vannak diákok és pedagógusok, és ez a problémák sokszorozódását is jelenti. Ugyanakkor a Csiky Gergely Főgimnázium nem egy egyszerű középiskola Aradon, hanem az aradi magyar élet egyik központja is, és mint ilyen, felelősséggel tartozunk, felelősséggel tartozom én is a helyi közösségnek. Látnunk kell, hogyan működött, hogyan működik és hogyan fog működni a magyar oktatás, és a magyar oktatáson keresztül a jövő magyar nemzedéke.

– Melyek azok a fő elképzelések, tervek, amelyeket aligazgató társaddal, Tóthpál Renátával együtt a rendelkezésetekre álló rövid idő alatt (a nyárra tervezett új versenyvizsgáig) meg szeretnétek valósítani?
M. T.: – Egyrészt a napi ügyeket megpróbáljuk legalább olyan jól végezni, mint azt az elődeink végezték. Valószínűleg ez lesz a legnehezebb dolog. Másrészt megpróbálunk elindítani egy megbeszélés-sorozatot az aradi magyarság képviselőivel, a diákokkal, a szülőkkel, amelynek alapján megtervezhetjük azt, hogy a jövőben milyen iskolára, milyen oktatásra van szükségünk, tehát az aradi magyar élet szempontjából milyen jövőképet vázolunk fel.

– Milyen volt a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatójaként eltöltött első heted?…
M. T.: – Röviden válaszolok: szerintem nehezebb volt, mint a Dakar-rali első hete!


Az Aradi Hírek weboldalán, illetve honlapunk Hangos hírek a Csikyről című oldalán is elérhető Pataky Lehel Zsolt riportja, amelyben az új vezetőket és a régi igazgatót szólaltatja meg a Temesvári Rádió számára készített összeállításban.