Csikysek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián

honismereti_akademiaA Honismereti Szövetség immár XXI. alkalommal rendezte meg az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát Lakitelken, az ottani Népfőiskolán. Olasz Angéla nyug. történelemtanár felkészítésével és kíséretében Bíró Endre és Godó Ákos (X. C) képviselte iskolánkat a rendezvényen.

November 2-án, szerda reggel indultunk útnak Lakitelek felé, a kárpát-medencei régiókból érkező más diákokkal együtt. Az első napon érdekfeszítő előadásokat hallgattunk meg a magyar mondavilággal és mondagyűjtéssel kapcsolatban, vacsora után pedig egy nem mindennapi ismerkedési játékban vehettünk részt, amelyhez felkészítő tanáraink is csatlakoztak. 

Másnap reggel megkezdődött a diákok korreferátumainak bemutatása, délután pedig egy tanulmányi úton gyűjthettünk rengeteg élményt és információt a látottak kapcsán. Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Tiszakécskén jártunk, a visszatérésünket követően pedig megmártózhattunk a Népfőiskolához tartozó uszoda vizében.

Pénteken reggel a korreferátum-bemutatások keretében mi is sorra kerültünk. Elsőként Ákos szólt néhány szót Kisiratos mondavilágával kapcsolatban, majd jómagam ismertettem Aradi mondák, legendák, történetek c. dolgozatom tartalmát. Aznap este egy játékos vetélkedőre is sor került, a nap lezártát pedig egy tiszteletteljes megemlékezés jelentette, amely során 60 gyertyát gyújtottunk ’56 hőseinek tiszteletére.

Szombat reggel a zsűri kiértékelte a bemutatott dolgozatokat, amelyeket egyformán jónak és (ha lehet így fogalmazni) tökéletesnek talált a maguk nemében. Délben útra keltünk, egy röpke évre búcsút mondva új barátainknak, abban a reményben, hogy jövőre valamennyien viszontlátjuk egymást, talán egy másik helyszínen, amit Lakitelekhez hasonlóan örökre szívünkbe zárhatunk.

[Fotó: Olasz Angéla]