Október 6-i megemlékezésen a csikysek

Oktober_6_2016_sav

Szomorkás őszi időben, szemerkélő esőben került sor Aradon az idei október 6-i megemlékezésre a Szabadság-szobornál, illetve a Vesztőhelyen. Mindkét helyszínen csikys diákok közreműködésével zajlott a koszorúzás. Iskolánk diákjai, pedagógusai, valamint a jelenleg itt tartózkodó magyarországi vendégek testületileg vettek részt az ünnepségeken. 

A Szabadság-szobor előtt a megszokott módon, a román és a magyar himnusz, illetve Beethoven Örömódájának lejátszásával kezdődött a megemlékezés. Gheorghe Falcă aradi polgármester lépett először a mikrofonhoz, majd Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke szólt a jelenlévőkhöz. „Minden szabadságharc az emberi méltóságért folytatott harc is egyben. Így volt ez 1848-ban, igaz ez az 1956-os forradalomra, és nemkülönben 1989-re. Szabadság nélkül nincs emberi méltóság, és emberi méltóság nélkül nincs szabad, Isten teremtményéhez méltó élet.”

Kalmár Ferenc András, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, illetve Faragó Péter, az RMDSZ Arad megyei elnökének beszéde után következett a koszorúzás. A külhoni vendégek, az aradi és Arad megyei politikai és civilszervezetek, egyházi, oktatási és közintézmények képviselői iskolánk diákjainak közreműködésével helyeztek el koszorúkat a Szabadság-szobor talapzatánál. A Csiky Gergely Főgimnázium részéről Hadnagy Éva igazgató és Spier Tünde aligazgató, az aradi Alma Mater Alapítvány képviseletében pedig Nagy Etelka elnök és Gerebenics Mihály kuratóriumi tag koszorúzott.

A Vesztőhelyen Fekete Károly, a Kölcsey Egyesület alelnöke méltatta október 6-a jelentőségét, majd nt. Módi József református esperes szólt az ünneplőkhöz. Három nyelven, magyarul, románul és németül hangzott el a Miatyánk, majd ott is a koszorúzás következett.

[Fotó: Ilona János, Antalfy Norbert]

« A 3 »