Újságírásról a (majdnem) újságíróknak

Riporterek_minikepzese_sav

Március elsején délben egy miniképzésen vettek részt iskolánk honlapjának diákszerkesztői, hogy amatőr újságírók lévén, elmélyítsék tudásukat a publicisztikai műfajokról. Annak érdekében, hogy a jövőben szabatosabb cikkeket, tudósításokat tudjanak írni az iskolában (vagy azon kívül) zajló eseményekről. 

A képzést Ruja Ildikó magyartanár tartotta az első emeleti informatikateremben, ahol egy számítógépes prezentáció kíséretében tisztázta a különböző sajtóműfajok sajátosságait. Amint kiderült, egy-egy műfaj között nagyon vékony határ húzódik. Ami biztos: léteznek tájékoztató, illetve véleményközlő sajtóműfajok, melyeket semmi esetre sem szabad összekeverni. A diákok weblapos munkája során döntő szerepe van a helyes nyelvhasználatnak, a pontos információközlésnek és a tárgyilagosságnak is.

A fotósok kimaradtak e tevékenységből, hiszen őket kevésbé érintik a fent említett információk, de a résztvevők biztosan hasznos információkkal gazdagodtak. Végül mindenki jegyzetet is kapott az egyórás tanfolyamon elhangzottakról, hogy könnyebben felidézhesse egy-egy műfaj jellemvonásait, ha írást kell közölnie.

[Fotó: Ilona János]