„Mozgalmas napoknak nézünk elébe” – tanévkezdő interjú Hadnagy Évával

Két hét telt el az új tanévből. Több és jelentős felújítás zajlott a nyár folyamán az iskolaépületben, amelyekről a csikys diákok és szülők csak most szereztek tudomást. Arról, hogy pontosan milyen munkálatokra jutott pénz az idén, illetve melyekre kerülhet sor majd csak az elkövetkező nyáron, Hadnagy Éva igazgatót kérdeztük az elmúlt héten. Alább az interjú hangfelvételét hallgathatjuk meg, illetve a beszélgetés rövidített, szerkesztett szövegét is elolvashatjuk. Tanévkezdõ interjú Hadnagy Évával, a Csiky Gergely Fõgimnázium igazgatójával

Hadnagy_Eva_interju– Hadnagy Évával, a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatójával beszélgetünk az új tanév elején. Itt ülünk a szépen felújított, kifestett igazgatói irodában, de valószínűleg nem ez volt az idei nyár legfontosabb megvalósítása.
– Az idei nyár legfontosabb megvalósítása az volt, hogy az utcai, illetve az új épületrész felőli fronton sikerült az immár 90 éves ablakokat hőszigetelő ablakokra cserélni. Ezzel megoldódott jó néhány osztálynak a hő- és hangszigetelése, arról nem is beszélve, hogy sokkal szebben néz ki így az iskola. Komoly pénzösszeget kaptunk az első emeleti informatikaterem felszerelésére és felújítására. Az ablakcsere mellett a padlózatot is cserélni kellett, de a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. regionális pályázatán elnyert pénzösszeget is felhasználva ma már felújulva, új számítógépekkel, hálózati eszközökkel felszerelve várja a diákokat az informatikaterem. Komoly javítási munkálatok zajlottak a Csiky kollégiumában is, ahol folyamatos gondok vannak a beázással, ugyanis a csatornázási rendszer nagyon elavult, valamint természetesen az étkezdét, a folyosókat, és a szobákat is festeni, meszelni kellett. 

– Minden munkát sikerült befejezni pontosan iskolakezdésre, vagy van, ami még most is zajlik?
– A Csiky mindhárom épületében folynak még, vagy éppen ezután kerülnek sorra munkálatok. Az óvoda egyik mosdóját fogják felújitani egy hétvégén, amikor nem zavarják a pedagógusok munkáját. A tornaterem javítása, festése is most zajlik, illetve a második emeleten a három turizmus-teremnek a kialakítása, padlócseréje is tart még.

– Nem kevés, ami elhangzott. Van-e olyan munka, felújítás, ami nagyon időszerű lett volna már most is, de anyagi vagy más okok miatt már csak a jövő tanévre marad?
– Mindhárom homlokzaton szerettünk volna ablakot cserélni (a hátsó front szigetelése ablakcserével együtt a tavalyi évben már megtörtént). Vannak olyan osztálytermek, ahol a padlózatot kellett volna felújítani, és a bentlakásban is nagyon-nagyon elavult, régi ablakok vannak, ami télen bizony nehézséget jelent, de minderre az idei javítási költségvetésből már nem futotta.

– Honnan jött a költségvetési összeg, honnan jöttek a támogatások?
– Ezek mind olyan pénzek, amit a polgármesteri hivataltól, a városi tanácstól kaptunk javításokra. Nagy segítséget jelent Bognár Levente alpolgármester úr, illetve Cziszter Kálmán városi tanácsos úr, akik abban segédkeznek, hogy azok a kérések, amiket a Csiky a polgármesteri hivatal felé küld, el legyenek fogadva. De az is nagyon fontos, hogy személyesen is nagyon sokszor itt vannak az iskolában, és bármilyen kérdés merül föl, ötletekkel, tanáccsal, Cziszter Kálmán szakmai tudásával is segíti a javítási munkálatokat.

– Mennyire elégedett az elvégzett munkák minőségével?
– Az ablakok egyelőre jól működnek. A tornateremben folyó javításokról még nem tudok véleményt mondani, legfeljebb annyit, hogy rettenetesen lassan haladnak ezek a munkálatok. Az informatika teremben, illetve az igazgatóságon komoly szakemberek dolgoztak Kallós Csaba mérnök vezetésével, és minőségi munkát végeztek.

– Hogyan lehet majd a felújított iskolát, a felújított tantermeket, laboratóriumokat, illetve a tornatermet megőrizni ebben az állapotban? Hogyan lehet a diákokkal is elfogadtatni, hogy mindnyájunk közös érdeke az, ha figyelünk nemcsak egymásra, hanem a berendezésre is?
– Meg kell hogy beszéljük ezt az osztályfőnökökkel és a kollégákkal mindenképpen, mert nagyon fontos felhívni a diákok figyelmét arra, hogy tényleg nagyon sok energiát és nagyon sok pénzt fektettünk ezekbe a munkálatokba. A diákjaink nem igazán vigyáznak arra, amijük van, ezért együtt kell tudatosítanunk bennük, hogy addig szép az iskola, ameddig ők is vigyáznak rá.

– A munkálatokon túl az új tanév valószínűleg sok új programot, sok új pályázatot, érdekes tevékenységeket is hoz magával. Lehet ezekből valamennyit felsorolni?
– Október 6-án felpezsdül a Csiky élete, ugyanis idáig legalább hat magyarországi intézmény jelentkezett be. Középiskolás, vagy általános iskolás csoportok érkeznek majd Aradra, és testvériskolai kapcsolat keretén belül közös programot szeretnének egy-egy osztállyal szervezni. Ezenkívül két olyan pályázatot is megnyert a Csiky magyarországi iskolával közösen, ami érdekesnek ígérkezik, de a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai is szeretnének kapcsolatot teremteni itteni tanulókkal. Tehát nagyon-nagyon mozgalmas napoknak nézünk elébe. A tanulás és komoly tanítás mellett ezek a programok, pályázatok kiegészítik és színesítik az iskolai életet.

[Fotó: Ilona János, Bacsilla Sándor]