Érettségi 2015 – Hétfőn kezdődnek az írásbelik!

Angol_erettsegire_keszulve_2015_sav

Lejárt az idei érettségi szóbeli és gyakorlati szakasza (A, B, D és C próbák, ebben a sorrendben), amelyről korábbi bejegyzéseinkben részletesen olvashattak már. Ezeken valamennyi beiratkozott idei végzősünk részt vett és sikerrel tovább is jutott. A román és a magyar szóbelin 51, a számítástechnika gyakorlati vizsgán 39, az idegen nyelv (angol, illetve német) vizsgán pedig 45 diákunk szerezte meg a tudásának megfelelő minősítést. Június 29-én, hétfőn már az írásbeli próbák kezdődnek, amelyek egy részén (személyenként egy vagy két próbán) további 12 korábbi végzősünk is részt vesz. Az írásbelikre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat alább igyekszünk összefoglalni. 

Az írásbelik menetrendje:
– június 29., hétfő: Román nyelv és irodalom írásbeli – E)a) vizsga
– június 30., kedd: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) írásbeli – E)b) vizsga
– július 1., szerda: A szakhoz kapcsolódó kötelező tantárgy (az idei csikys végzősök esetén matematika) – E)c) vizsga
– július 2., csütörtök: szünnap
– július 3., péntek: A szaknak megfelelő tantárgyterületről választható tantárgy (az idei csikyseknek földrajz, pszichológia, biológia, illetve informatika) – E)d) vizsga
– július 7., kedd (a dolgozatok „utaztatása” miatt egy nappal eltolódva): Az eredmények kifüggesztése (12:00 óráig), illetve az óvások benyújtása (12:00 és 16:00 óra között)
– július 8–9.: Az óvások elbírálása
– július 10., péntek: A végleges eredmények kifüggesztése.

—————————————————————

keep-calm-and-bac-2015-yes-we-canAz érettségi szabályzat szerint az írásbeli próbákon naponta 8:00 és 8:30 között lehet a vizsgaközpontban megjelenni. A terembeosztásokat reggelente a bejárat mellett elhelyezett nagy hirdetőtáblán, illetve a vizsgatermek ajtaján lehet megtekinteni. 8:30 után, a vizsgatételek szétosztásáig a vizsgázók már nem hagyhatják el a vizsgatermeket. (Utána is csak indokolt esetben, egy felvigyázó tanár kíséretében tehetik ezt meg.) A dolgozatot beadni és a vizsgaközpontot elhagyni leghamarabb 10:30 után lehet.

A kommunikációs eszközöket (mobiltelefonok stb.) a felvigyázók összegyűjtik és egy külön terembe szállítják át, még a vizsga megkezdése előtt. A vizsgaterembe segédanyagokat (füzeteket, könyveket, képlettárakat, jegyzeteket stb.), illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt bevinni szigorúan tilos! Ezek birtoklása a vizsgáról való azonnali kizárással jár, még akkor is, ha nem használták őket. (Erről a vizsgaterem ajtajára kifüggesztett nyomtatott lap is tájékoztat, de a felvigyázó tanárok is biztosan felhívják majd rá a figyelmet.)

Figyeljünk az adatok kitöltésekor! Azokat csupa nagybetűvel írjuk be a megfelelő helyre, kerüljük az áthúzásokat, maszatolásokat, hiszen azok megkülönböztető jelnek számíthatnak, s a dolgozat érvénytelenítését eredményezhetik. A vizsgalapra csak kék színű tollal, vagy golyóstollal lehet írni, az esetleges rajzokat, grafikonokat fekete ceruzával lehet elkészíteni. Számológép, illetve bármilyen más számolóeszköz használata nem megengedett. (Sajnos!)

Ellenőrizzük le figyelmesen a kapott tételtípusokat! A román, illetve a magyar írásbeli tételei egyféle típusúak lesznek az idén érettségiző matek-infósok, közgázosok és turizmus szakosok részére, viszont más-más matematikatételt kapnak a matek-infósok, illetve a technológia szakosok (közgáz és turizmus). A tételeket tartalmazó lap tetején pontosan fel van tüntetve, hogy milyen szakos osztályoknak készültek, ezért érdemes azt figyelmesen elolvasni, leellenőrizni!

—————————————————————

Az írásbeli vizsgák időtartama 3 óra. (Érdemes jól beosztani az időt, ne az utolsó negyedórában ébredjünk rá arra, hogy még mindent át kell írni a piszkozatlapról…) Ahogy azt fentebb már olvashattátok, leghamarabb másfél órával a tételek szétosztása után lehet elhagyni a vizsgatermet. Rosszullét, illetve a mosdóba történő távozás esetén az egyik felvigyázó tanár kíséri el a vizsgázót.

Szerdán (E)c) vizsga), illetve pénteken (E)d) vizsga) a vizsgázók magyarul és románul is megkapják a tételeket. A vizsgatételekben talált esetleges hibákat (megalapozott esetben) természetesen jelezni kell a felvigyázó tanároknak. Ne felejtsük el, hogy a dolgozatok kiértékelésénél csak a vizsgalapra írott válaszok, kidolgozások számítanak, a piszkozatlapra vagy a tételeket tartalmazó lapra írottak nem!

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! A vizsgák elejétől a végéig minden teremben hangot és mozgóképet rögzítő webkamerák működnek. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

A javítókulcsot naponta a vizsga befejezése után függesztik ki. Azokat délután, vagy másnap reggel lehet megtekinteni.

Ásványvizet megfelelő mennyiségben találtok majd minden vizsgateremben. Minden vizsganapon, a mi vizsgaközpontunkban is folyamatos lesz az orvosi felügyelet.

Jó hír, hogy, hogy az előrejelzés szerint a jövő héten nem lesz kánikula. Mindenképpen fontos azonban a kipihentség, hiszen kipihenten jóval nagyobb a fizikai és szellemi tűrőképességünk is.

Különleges esetben, baleset vagy betegség esetén, ha a diák nem hagyhatja el otthonát, vagy azt a gyógyintézményt, ahol ápolják, a vizsgabizottság az adott helyszínen is megszervezheti a vizsgapróbát.

Senkit se zavarjon meg a vizsgák ideje alatt látható sok idegen arc. 🙂 Az Arad Megyei Tanfelügyelőség beosztása alapján a Csiky Gergely Főgimnáziumban berendezett vizsgaközpontban fognak vizsgázni az Alexa Popovici Baptista Teológiai Líceum, a Henri Coandă Szállítási Iskolacsoport, illetve a kürtösi Ion Creangă Iskolacsoport végzős diákjai is. És, mint minden évben, a felvigyázók is csupa ismeretlen tanárok lesznek. Mindenképpen a saját munkánkra, írásbeli dolgozatunkra koncentráljunk, és igyekezzünk kizárni a külső zavarforrásokat!

—————————————————————

Végezetül néhány szó a sikeres vizsga feltételeiről. A szabályzat értelmében egy líceumi végzős sikerrel teszi le az érettségit, ha a következő három feltétel együttesen teljesül:
a) eredményesen vett részt valamennyi az A (román), B (magyar), C (idegen nyelv) és D (számítástechnika) jelű szóbeli és készségvizsgákon;
b) valamennyi írásbeli vizsgán (E)a), E)b), E)c), E)d)) legalább 5-ös jegyet ért el;
c) az írásbeli vizsgák átlaga legalább 6-os lett.

Az érettségi vizsgáról kizárt tanulók a következő két vizsgasorozaton (tehát a 2015-ös őszi, illetve a 2016-os nyári) érettségin nem vehetnek részt, ráadásul a korábbi vizsgapróbákon elért eredményeiket sem ismerik el.

Reméljük, hogy egyetlen diákunk sem kerül majd ebbe a helyzetbe. És reméljük, hogy minden csikys, vagy legalábbis minél több csikys jó, vagy nagyon jó eredménnyel fogja letenni az érettségi vizsgát. Ehhez kívánunk sok sikert!!! 🙂

/ Az alábbi fotókon az angol érettségi első szakaszára (a hallott szöveg értelmezését célzó gyakorlati vizsgára) készülődő csikys diákokat látjuk. /

Jól teljesítettek a csikysek az idei képességvizsgán [Fotókkal kiegészítve!]
Repüljünk Szőregre!