Prezentarea proiectului

Granturile SEE și Norvegiene „Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Pentru mai multe detalii accesați site-ul proiectului: http://www.smt.ro/seeproject/.

Colegiul „Csiky Gergely” este o unitate școlară cu sediul în orașul Arad care se adresează comunității maghiare din orașul și județul Arad începând de la preșcolari până la elevii de liceu. La nivel liceal oferta noastră educațională cuprinde pe lângă specializările din domeniul teoretic si două specializări din domeniul tehnologic: economic respectiv turism și alimentație.

Obiectivele proiectului sunt:

 • îmbunătățirea relațiilor dintre agenții economici și unitatea noastră școlară
 • responsabilizarea și eficientizarea cadrelor didactice care predau discipline de specialitate prin modelul exemplificat în cadrul proiectului
 • oferirea de tehnici și metode noi de lucru cadrelor didactice particpante la proiect
 • îmbunătățirea calității predării și dobândirea unor competențe specifice de către cadrele didactice de specialitate, în momentul în care agenții economici nu pot să asigure un loc pentru realiarea practicii de specialitate.
 • schimbarea atitudinii partenerului economic față de elevii care vor efectua practica în unitatea respectivă
 • motivarea agentului economic de a primii elevi în practică
 • realizarea unor auxiliare școlare, CDL-uri și alte materiale didactice prin parteneriatul rezultat în urma proiectului dintre unitatea noastră școlară, partenerul agentul economic și instituția gazdă, școala VET.

La vizita de studiu de 5 zile vor participa 6 profesori specializați pe domeniul economic sau turism, 1 profesor de limba engleză, precum și directorul școlii, din partea agentului economic vor participa 2 persoane care au sau vor avea statutul de tutore de practică.

Principalele activități din cadrul proiectului vor fi:

1. Vizita de studiu în Katerini, Grecia, unde se vor derula următoarele activități:

 • prezentarea școlii și a modului de organizare a sistemului de învățământ tehnic din Grecia, modul de derulare a stagiilor de practică la angajatori
 • prezentarea documentelor si materialelor folosite de profesorii din Grecia în cadrul organizării stagiului de practică și la evaluarea elevilor
 • sesiune de lucru la agentul economic corespunzător modulului de practică din clasa a 9-a și a 10-a din domeniul turism și alimentație: un restaurant sau hotel
 • sesiune de lucru la agentul economic corespunzător modulului de practică din clasa a 11-a și a 12-a din domeniul turism și alimentație: o agenție de turism
 • sesiune de lucru la agentul economic corespunzător modulului de practică din clasa a 9-a și a 10-a din domeniul economic: un centru comercial
 • sesiune de lucru la agentul economic corespunzător modulului de practică din clasa a 11-a și a 12-a din domeniul economic: birou de contabilitate.

2. Realizarea împreună cu agentul economic a două curriculumuri la decizie locală unul pentru specializarea economic și unul pentru turism și alimentație.

3. Realizarea unui ghid pentru tutorii de practică incluzând: fișe de lucru, fișe de evaluare ințială, pe parcurs și finală pentru stagiari, model caiet de practică pentru elevi, model acorduri de formare intre școală, agent economic și stagiar, model de memorandum de înțelegere, model CV-uri și scrisori de intenție.

4. O pagină de internet care conține produsele realizate și prezentate mai sus.

Suntem foarte încrezători că după desfășurarea acestui proiect rezultatele școlii noastre în ceea ce privește stagiile de pregătire paractică desfășurate atât la nivelul unității școlare cât și la agenții economici se vor îmbunătății seminificativ și vor cunoaște un progres real atât din punct de vedere al calității și pregătirii profesorilor de specialitate cât mai ales în ceea ce privește seriozitatea și implicarea agentului economic în pregătirea practică a elevilor.

„Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conţinutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Naţional de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informaţiile şi opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.”