Májusi jeles napok

Május 9-én a IV. A osztály tanulói az Európai Unió születésnapja alkalmából egy versenyen mérték össze tudásukat.

Hét próbát kellett teljesíteni a csapatoknak:

  1. Néhány ország nemzeti zászlóját kellett helyesen kiszínezni.
  2. Fel kellett ismerni, hogy milyen nyelven íródott néhány köszönés.
  3. Európa néhány jellegzetes építményét kellett megnevezni, és földrajzilag behatárolni.
  4. Autómárkákat és rendszámtáblákat kellett felismerni.
  5. Papíron a Duna útját kellett végigkísérni a forrástól a Fekete-tengerbe ömlésig.
  6. Európai futballistákat kellett megnevezni, és nemzetiségüket megjelölni.
  7. Európai fővárosokat kellett a térképen elfoglalt helyükre vezetni a számítógép segítségével.

A gyerekek lelkesen vetették bele magukat a feladatok megoldásába, futottak egyik helyszínről a másikra, hogy bebizonyítsák, ők ismerik legjobban kontinensünket. A versenylapokat közösen javították ki, majd 6 csapat örült a jutalom édességnek, a hetedik pedig a győzelemért járó Jeles minősítésnek.

Május 10-én a III. osztályosok megemlékeztek a Madarak és fák napjáról. Ez a nap a Föld napjának a testvérünnepe. A harmadikosok a tanító nénivel elbeszélgettek arról, hogy miért fontosak számunkra az itt élő madarak, miért fontos, hogy védjük madarainkat és erdeinket, miért fontos, hogy minél több fát ültessünk. A beszélgetés után a gyermekek papírból megalkották a maguk kis fáit és madárkáit.

Az ilyen rendezvényekkel alakul ki és mélyül a gyermekek lelkében, szívében a természet szeretete. Ahogyan Klebersberg Kunó fogalmazott: „…a fa és bokor szeretete elterjed a nép között, mert annak megóvásával és ápolásával együtt önként föltámad és gyökeret ver a nép szívében, értelmében egyaránt a hasznos madarak védelme is”.

[Fotó: Almási Valéria, Viszhányó Aranka]

« A 2 »