Caragiale și președinția Consiliului elevilor – Caragiale és a Diáktanács elnöksége

Activitățile extracurriculare formează elevilor, indiferent de vârstă, o extraordinară capacitate de percepere, înțelegere, observare, perseverare și explorare a simțului abstractizării. Realizarea unor scenete de teatru, simularea unor situații din viața reală în legătură directă, fie cu textele literare din programa școlară, fie cu ipostaze din arealul profilului clasei lor de liceu, susțin achiziționarea unor noțiuni de socializare, dar mai ales, îi ajută pe elevi să conștientizeze propria capacitate de a acționa asupra realului.

O astfel de activitate am realizat la Colegiul Csiky Gergely cu clasele a X-a A, B, C care pătrunzând în lumea textului dramatic la orele de limba și literatura română s-au jucat „de-a teatrul”, l-au cunoscut pe Caragiale și pe personajele „scrisorii pierdute” și „au pus în scenă” o confruntare electorală pentru președinția Consiliului elevilor din școala lor. Asfel, au socializat, și-au stimulat inteligența și creativitate, dar mai ales au creat diverse situații de comunicare atât scrisă (au elaborat scrisori de intenție, curriculum vitae, discursuri electorale, proiecte/programe electorale dacă nu viabile, cel puțin îndrăznețe și ancorate în dorințele și preocupările specifice „elevului Csiky”), dar mai ales verbal, atât de importantă elevilor care învață în limba minorităților naționale. Câștigătorii au fost toți, iar în final activitatea s-a dovedit doar un început într-o altfel de abordare a textelor literare și a comunicării elevilor din ciclul liceal al școlii noastre.


Az iskolán kívüli tevékenységek, a diákok korától függetlenül, fejlesztik az elvonatkoztatás (absztraktizálás) iránti érzékenységet, annak felfogását, megértését, megfigyelését. Néhány rövid jelenet létrehozása, legyen annak akár egy kötelező olvasmány vagy bármilyen más mű az alapja, a mindennapi életből vett helyzetek utánzása, segít a diákoknak a valóság talaján maradni, szocializálódni és kommunikálni a környezetükkel.

Egy ilyen tevékenység zajlott le iskolánkban is a X. A, B és C osztályos tanulók résztvételével, akik a román nyelv és irodalom órákon tanult drámai szöveg világának megismerése során „színházasdit játszottak”, megismerkedtek a román drámairodalom nagy alakjával, Caragialéval és az ő művének, „Az elveszett levél”-nek a szereplőivel, és „színpadra állítottak” egy választási kampányt, amely az iskolai Diáktanács elnökségének megválasztásáról szólt. Ezalatt szocializálódtak, az intelligenciájukat és a kreativitásukat fejlesztették, az írásbeli (a csikys diákok vágyait és elképzeléseit is tükröző szándéknyilatkozatok, önéletrajzok, merész választási beszédek és programok) és a szóbeli kommunikáció különböző helyzeteit alkották meg, amelyek mind nagyon fontosak a kisebbségi oktatásban.

A tevékenység végén mindenki nyertesnek érezhette magát, és reméljük, hogy ez csak a kezdete az irodalmi szövegek és a líceumi diákok közötti kommunikáció megértésére iskolánkban.

Fordította: Nyári Melinda, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

[Fotó: Pașcu-Paul Bianca, Tóthpál Renáta]