Tehetséggondozás az elemi osztályokban

tehetseggondozas_elemi_sav

Az idei tanév több újdonságot is hozott iskolánk elemi osztályos diákjai számára. Decemberben indultak azok a tehetséggondozó délutáni foglalkozások, melyek az angol nyelv gyakorlására, a személyiségfejlesztésre és a szabadidő hasznos kihasználásaként a sportolásra nyújtanak lehetőséget. Az iskola vezetőségének törekvése szerencsésen találkozott a szülők elképzeléseivel, és a programnak mecénása is akadt Böszörményi Zoltán személyében, aki anyagilag és ötletekkel is támogatta a kezdeményezést. 

A délutáni programok keretén belül az angol nyelvű foglalkozások három csoportban folynak. Egy könyvkészítő, egy mondókázó és egy hagyományos nyelvtani gyakorlatokon alapuló tevékenységen igyekszik Fekete Karolina, angol szakos tanárnő összekovácsolni a különböző életkorú és tudású gyermekek közösségét. Konkrét nyelvtudási elvárásoknak csak a hagyományos nyelvtani foglalkozáson résztvevő gyermekeknek kellett megfelelniük, mivel itt már szempont volt az angolul írni tudás és néhány alapvető nyelvtani szabály ismerete. Ezen a foglalkozáson nagy hangsúlyt fektetnek a feladatlapok megoldására és a különböző szabályok helyes alkalmazására.

angol-1A könyvkészítő foglalkozás az olvasáson alapszik, viszont nem áll meg az egyszerű szövegértésnél, hanem arra ösztönzi a gyerekeket, hogy dolgozzák fel az olvasottakat, látottakat, majd alkossanak hasonlót a saját elképzelésük szerint. Az itt használt könyvek gazdag vizuális élményt nyújtanak, és a foglalkozás a gyermekek kézügyességét, kreativitását is fejleszti.

angol-2Ahogy a magyar nyelvben, úgy az angolban is számos gyermekmondóka van. Az angol gyermekirodalom „nursery rhymes” néven gyűjti egybe ezeket az egyszerű versikéket, melyek nagy népszerűségnek örvendenek és fontos részei az angol kultúrának. A mondókás foglalkozás keretén belül a gyerekek nemcsak megtanulják ezeket, hanem szerepjáték keretén belül eljátsszák, bábszínház formájában előadják, sőt még filmet is készítenek róla.

szemelyiseg-2A szülők kérésére indult heti három órában a személyiségfejlesztő foglalkozás, amely természetesen a játékról szól. Ezek a találkozások jól meghatározott forgatókönyv szerint zajlanak. A legtöbb gyakorlat csoportmunkában oldható meg, ahol közös a cél és közösek a feladatok. A foglalkozásokat vezető szakember, Rudolf Anna iskolapszichológus célja az, hogy a gyerekek tudatosítsák a csoportmunka hasznát, megoldási stratégiákat ismerjenek föl, s készségükké váljon az együttműkődés, a segítségkérés, a támogatás, az egymásra figyelés, egymás meghallgatása.

sport-1A gyermekek számára nélkülözhetetlen a mozgás. Hatással van egész életükre, növekedésükre, semmi mással nem helyettesíthető, és nem pótolható a testi és lelki fejlődésük során. A rendszeres mozgás által tapasztalataik gazdagodnak, a gyakorlás hatására mozgásuk fejlődik, finomodik, pontosabbá válik A mozgás fejlődése elősegíti a gyermekek testi, érzelmi, értelmi és szociális fejlődését is. Rónai Helén tanárnő irányítása mellett heti három alkalommal kosárlabda edzésen, illetve atlétika és torna edzésen vehetnek részt a kisdiákok.

A jó hangulatú, baráti légkörben, ismerős pedagógussal folyó foglalkozások gyorsan népszerűek lettek mind a diákok, mind pedig a szülők körében. Éppen ezért a jövő tanévben is szeretnénk nagyobb óraszámban, szélesebb választékkal biztosítani diákjaink délutáni foglalkoztatását, amely nagyban hozzájárul szellemi és testi fejlődésükhöz, tehetségük kibontakozásához.

Angol nyelvű foglalkozások [Fotó: Bacsilla Sándor]

Sport és atlétika [Fotó: Ilona János]

Személyiségfejlesztés [Fotó: Ilona János]