Beszámoló az Európai Expressz idei útjáról

Erasmus_beszamolo_sav

Eredményes tanévet tudhat magáénak iskolánk Erasmus+-os projektje, a The European Express: Everybody on board! A 2015 őszétől folytatott tevékenységekbe 25 pedagógus kapcsolódott be és bővítette tudását a Howard Gardner-féle többszörös intelligencia elméletének tanulmányozásával és a módszertanba való beépítésével. Az elmélet szerint minden egyénnek vannak erősségei és a szülő, valamint a pedagógus feladata, hogy ezt felfedezze, bátorítsa, értékelje a gyermekben. 

Most, a tanév végén, visszatekintve az elmúlt év megvalósításaira megállapíthatjuk, hogy a projekt igen nagy népszerűségnek örvendett a pedagógusok körében, sokan nyitottak voltak valami új befogadására, gondolkodásmódjuk, látókörük bővítésére és nem utolsó sorban a tanítás sokszínűbbé tételére, biztosítva ugyanannak a tananyagnak, fogalomnak vagy tudományterületnek a többféle intelligencia szerinti megközelítését (verbális–nyelvi, matematikai–logikai, vizuális–térbeli, testi–mozgásos, zenei, társas és személyes intelligencia).

A tanítás módszertanának kibővítése mellett Hasas Katalin logopédus és Rudolf Anna iskolapszichológus az érdeklődő szülőkkel foglalkozást tartott a tanulási technikákról, fejlesztési módszerekről. Ezeket az alkalmakat ősztől szeretnénk rendszeressé tenni iskolánkban.

A tanulók számára két nagyobb eseményt bonyolítottunk le a projekt előírásai szerint:
– kora tavasszal a partnerországok (Észtország, Franciaország, Görögország és Törökország) ételspecialitásait kóstolhatták meg a szülők, diákok és meghívott vendégek, játékkal és arcfestéssel egybekötve;
– sportnapot szerveztünk az Iskola másként héten az általános- és középiskolás tanulók számára, júniusban pedig az elemi osztályosok próbálhatták ki a partnerországok által közzétett mozgásos játékokat tanáraik irányításával; a játékok után, a gyerekeknek szavazniuk kellett, hogy melyik játék tetszett a legjobban.

A projektben résztvevő pedagógusok továbbképzéseken, találkozókon vesznek részt a különböző partnerországokban. Az idén 3 ilyen találkozóra került sor: Franciaországban, Törökországban és Észtországban. Iskolánkból összesen 8 tanár és tanító utazhatott el ezekre.

A pedagógusok számára a vakációban is folytatódik a munka, szeptemberig az újonnan elsajátított módszertan alkalmazásával lecketerveket fognak készíteni.

Az utolsó rendezvényünkről, az elemisták játékos sporttevékenységéről Csomós Roland XI. A osztályos tanuló készített rövidfilmet. (A drónfelvétel Dacian Pantea munkája.) A kisfilmet alább, vagy a Csiky-videók galériájában tekinthetjük meg.

« A 2 »

[Videó: Csomós Roland]