Érettségi 2013 – Fontos információk az írásbelik előtt

Lássuk tehát, melyek a legfontosabb tudnivalók az előttünk álló héttel kapcsolatban. Vigyázat, vannak eltérések a tavalyi évhez képest! Először is az írásbelik menetrendje:

július 1., hétfő: Román nyelv és irodalom – E)a) jelű vizsga
július 2., kedd: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) – E)b) vizsga
július 3., szerda: A szakhoz kapcsolódó kötelező tantárgy (az idei csikys végzősök esetén matematika, illetve történelem) – E)c) vizsga
– július 4., csütörtök: szünnap
július 5., péntek: A szaknak megfelelő tantárgyterületről választható tantárgy (az idei csikyseknek földrajz, biológia, kémia, informatika, illetve fizika) – E)d) vizsga

július 8., hétfő: Az eredmények kifüggesztése (12:00 óráig)
– július 8., hétfő: Az óvások benyújtása (12:00 és 16:00 óra között)
– július 9–11.: Az óvások elbírálása
július 12., péntek: A végleges eredmények kifüggesztése.

—————————————————————-

Bac2013Az érettségi szabályzat szerint az írásbeli próbákon naponta 8:00 és 8:30 között lehet a vizsgaközpontban megjelenni. A terembeosztásokat reggelente a bejárat mellett elhelyezett nagy hirdetőtáblán, illetve a vizsgatermek ajtaján lehet majd megtekinteni. 8:30 után, a vizsgatételek szétosztásáig a vizsgázók már nem hagyhatják el a vizsgatermeket. (Utána is csak indokolt esetben, egy felvigyázó tanár kíséretében tehetik ezt meg.) A dolgozatot beadni és a vizsgaközpontot elhagyni leghamarabb 10:30 után lehet. 

kommunikációs eszközöket (mobiltelefonok stb.) a felvigyázók összegyűjtik és egy külön terembe szállítják át, még a vizsga megkezdése előtt. A vizsgaterembe segédanyagokat (füzeteket, könyveket, képlettárakat, jegyzeteket stb.), illetve bármilyen típusú elektronikus kommunikációs vagy számolóeszközt  bevinni szigorúan tilos! Ezek birtoklása a vizsgáról való azonnali kizárással jár, még akkor is, ha nem használták őket. (Erről a vizsgaterem ajtajára kifüggesztett nyomtatott lap is tájékoztat, de a felvigyázó tanárok is biztosan felhívják majd rá a figyelmet.)

Figyeljünk az adatok kitöltésekor! Azokat csupa nagybetűvel írjuk be a megfelelő helyre, kerüljük az áthúzásokat, maszatolásokat, hiszen azok megkülönböztető jelnek számíthatnak, s a dolgozat érvénytelenítését eredményezhetik. A vizsgalapra csak kék színű tollal, vagy golyóstollal lehet írni, az esetleges rajzokat, grafikonokat fekete ceruzával lehet elkészíteni. Számológép, illetve bármilyen más számolóeszköz használata nem megengedett. (Sajnos!)

Ellenőrizzük le figyelmesen a kapott tételtípusokat! Már a román írásbeli tételei is kétfélék lesznek: egyfélét kapnak a matek-infósok, természettudományosok, közgázosok és az elektronikusok, de másfélét a filológusok. Más-más matematikatételt kapnak a matek-infósok, a természettudományosok, illetve a technológia szakos osztálybeliek (közgázosok és elektrósok). Részben más kémiatételt kapnak a matek-infósok, illetve a természettudományosok. Más-más fizikatételt kapnak az elméleti osztályosok (matek-infó, természettudományok), illetve a technológia szakosok (konkrétan az elektrósok). A tételeket tartalmazó lap tetején pontosan fel lesz tüntetve, hogy milyen szakosítású osztályoknak készültek, tessék azt figyelmesen elolvasni, leellenőrizni!

Az írásbeli vizsgák időtartama 3 óra. (Érdemes jól beosztani az időt, ne az utolsó negyedórában ébredjünk rá arra, hogy még mindent át kell írni a piszkozatlapról…) Ahogy azt fentebb már olvashattátok, leghamarabb másfél órával a tételek szétosztása után lehet elhagyni a vizsgatermet. Rosszullét, illetve a mosdóba történő távozás esetén az egyik felvigyázó tanár kíséri el a vizsgázót.

Szerdán (E)c) vizsga), illetve pénteken (E)d) vizsga) a vizsgázók magyarul és románul is megkapják a tételeket.
A vizsgatételekben talált esetleges hibákat természetesen jelezni kell a felvigyázó tanároknak.
Ne felejtsük el, hogy a dolgozatok kiértékelésénél csak a vizsgalapra írott válaszok, kidolgozások számítanak, a piszkozatlapra vagy a tételeket tartalmazó lapra írottak nem!

A vizsga időtartama alatt szigorúan tilos bármilyen segédanyag használata, ahogyan az egymás közötti beszélgetés és a másolás is! A vizsgák elejétől a végéig minden teremben webkamera fog működni. A felvételeket az Arad Megyei Tanfelügyelőség veszi át és ellenőrzi, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 677/2001-es törvény (és utólagos kiegészítései) betartásával.

javítókulcsot naponta a vizsga befejezése után függesztik ki. Azokat délután, vagy másnap reggel lehet megtekinteni.

Ásványvizet megfelelő mennyiségben találtok majd minden vizsgateremben. Minden vizsganapon, a mi vizsgaközpontunkban is folyamatos lesz az orvosi felügyelet.

Jó hír, hogy a tavalyi érettségivel ellentétben most nem lesz olyan nagyon meleg! (Jó-jó, tudom, azért várjuk ki a végét…) Mindenképpen kulcsfontosságú a kipihentség, hiszen kipihenten jóval nagyobb a fizikai és szellemi tűrőképességünk is.

Különleges esetben, baleset vagy betegség esetén, ha a diák nem hagyhatja el otthonát, vagy azt a gyógyintézményt, ahol ápolják, a vizsgabizottság az adott helyszínen is megszervezheti a vizsgapróbát.

—————————————————————-

Végezetül néhány szó a sikeres vizsga feltételeiről. A szabályzat értelmében egy líceumi végzős sikerrel teszi le az érettségit, ha a következő három feltétel együttesen teljesül:
a) eredményesen vett részt az A (román), B (magyar), C (idegen nyelv) és D (számítástechnika) jelű szóbeli és készségvizsgákon;
b) valamennyi írásbeli vizsgán legalább 5-ös jegyet ért el;
c) az írásbeli vizsgák átlaga legalább 6-os lett.

Az érettségi vizsgáról kizárt tanulók a következő két vizsgasorozaton (tehát a 2013-as őszi, illetve a 2014-es nyári) érettségin nem vehetnek részt, ráadásul a korábbi vizsgapróbákon elért eredményeiket sem ismerik el.

Reméljük, hogy egyetlen diákunk sem kerül majd ebbe a helyzetbe. És reméljük, hogy minden csikys, na jó, minél több csikys jó, vagy nagyon jó eredménnyel fogja letenni az érettségi vizsgát.
Sok sikert!!! :)

Jó eredmények a képességvizsgán!
Kilátó – Elképesztő Mátrix-tánc!

2 hozzászólás a(z) “Érettségi 2013 – Fontos információk az írásbelik előtt” bejegyzéshez

    • Ez igaz! Elnézést kérek a félreírásért! A bejegyzésben is kijavítottam a hibát.
      Tehát az eredmények kihirdetése, illetve az esetleges óvások benyújtása július 8-án, hétfőn történik.

Hozzászólások lezárva.