Az iskola kínálata (2021–2022)

A 2021–2022-es iskolai évben iskolánk szervezeti egysége alatt beindult az a Kincskereső Magyar Bölcsőde, amely Magyarország kormányának támogatásával és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kezdeményezésének köszönhetően, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretén belül épült meg. Két csoportban várjuk a kicsiket.

Kincskereső Óvodánkban három hosszúprogramos csoportba iratkozhatnak be a gyermekek.

Az előkészítő osztályba azokat a gyermekeket várjuk nagy szeretettel, akik magyarul szeretnének tanulni.

Az V. osztályba az aradiak mellett azokat a vidéki tanulókat is várjuk, akik szülőfalujukban nem tanulhatnak anyanyelvükön.

A VIII. osztályt végzettek a következő középiskolai szakokon folytathatják tanulmányaikat:

I. Elméleti szakok

1. Matematika–informatika–intenzív angol nyelv, és természettudományok–intenzív angol nyelv (13 + 13 hely)

Egy osztályon belül két szak: a matematika–informatika szakon a számítástechnika, az informatika és a matematika, a természettudományok szakon pedig a fizika, kémia és a biológia képezik az alaptantárgyakat, az idegen nyelv oktatással párhuzamosan. A tanulók emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, és részletes betekintést nyernek a számítógép alkalmazási területeibe (programozás, hálózati ismeretek, weblapkészítés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatabázis-kezelés stb.)

II. Technológiai szakok

Az idén a közgazdaság és a turisztika szakra jelentkező diákok egy osztályban folytatják tanulmányaikat. Az elméleti órákat együtt tartják, a szaknak megfelelő tantárgyakat pedig mindenki a saját csoportjában.

1. Közgazdaság (12 hely)

Kiváló előképzést biztosít mindazon tanulók számára, akik közgazdasági pályán kívánják folytatni tanulmányaikat. A XII. osztály elvégzése után, a kereskedelmi és pénzügyi technikusi szakdiploma megszerzésével lehetőség nyílik a szakmában való elhelyezkedésre.

2. Turisztika (12 hely)

A 2010–2011-es tanévtől működő szak. A profil keretében diákjaink fokozatosan megismerkedhetnek a turisztikai tevékenységekkel. Tanulmányaik során átfogó képzésben részesülnek mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, amelyet tematikus kirándulások során is elmélyíthetnek. Német és angol nyelvet is tanulnak, a turisztikai szaktantárgyakat pedig kiemelt óraszámban oktatjuk. Az éves gyakorlati oktatás szállodákban, valamint utazási irodákban zajlik.

III. Szakiskolai oktatás (3 éves)

1. Autómechanika (24 hely)

Az automechanika szakon nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra, amely autómechanikai műhelyekben történik. A végzősök autószerelői oklevelet kapnak. A szakiskolás diákok havonta ösztöndíjban részesülnek.

A szakiskola elvégzése után lehetőség van valamelyik liceumi osztály XI. évfolyamára jelentkezni, és elvégezve még azon két évet, érettségizni.

Szolgáltatások

Az elemi osztályosok számára napközit biztosítunk. Az Iskolaalapítványnak köszönhetően, a napközi ingyenes minden jelentkező diák számára. A napközi alatt a diákok szakképzett pedagógusokkal töltik a kora délutánt.

A középiskolás diákjaink a R.O.S.E. (Romanian Secondary Education Project) országos projektben vehetnek részt. A program keretében iskolánk számos diákja az érettségi tantárgyakból szervezett külön felkészítő órákon vehetnek részt, mellyel javíthatnak tanulmányi eredményeiken.

Korszerűen felszerelt bentlakásunk 70 férőhellyel rendelkezik. A Bethlen Gábor Alapon keresztül a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság egy olyan összegű támogatást biztosít, amely fedezi a bentlakó diákok lakhatását, étkeztetését.

Művészeti csoportok, szerkesztőségek, sportegyesületek

  • Százszorszép gyermekszínpad – diákszínjátszás az V–VIII osztály részére
  • a Csiky-Csuky diáklap szerkesztése
  • az iskolai honlap szerkesztése
  • néptáncegyüttes
  • népdalcsoport, kórus
  • kosárlabda-, röplabda-, futballcsapat

Diáktanács

2001 óta a Nemzetközi Diák-unió tagja. A diáktanács rendszeresen részt vesz a Csiky-nap, illetve az iskolai ünnepségek, bálok megszervezésében. 2005-től a TMK (Tisza–Maros–Körös) régió tagja.

Rákóczi Szövetség

Iskolánkban 2019 szeptembere óta tevékenykedik a Magyarországi Rákóczi Szövetséghez tartozó diákszervezet. A 30 éves Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét.