Tanév (2018–2019)

A 2018–2019-es tanév szerkezete

 

A 2018–2019-es tanév 34 tanítási hetet tartalmaz, összesen 168 munkanappal.

Ettől eltérően:

a) a végzős líceumi osztályok számára a tanév 32 hetes és 2019. május 31-én ér véget;

b) a VIII. osztályok számára a tanév 33 oktatási hetet tartalmaz és 2019. június 7-en ér véget;

c) a technológiai szakos líceumi osztályok számára (kivéve a végzősöket) a tanév hosszát az érvényben lévő kerettanterv szabályozza;

d) a szakmai oktatásban résztvevő osztályok számára a tanév hosszát az érvényben lévő kerettanterv szabályozza;

e) a technológiai szakos, alsó tagozatos (IX. és X.) osztályok szakmai gyakorlatának időtartama 720 óra, amely az iskola által javasolt és a tanfelügyelőség által jóváhagyott órarend szerint zajlik, a vakációs periódusok figyelembe vételével.

 

A 2018–2019-es tanév 2018. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31-ig tart és két félévre tagolódik az alábbiak szerint:

Első félév
(18 oktatási hét, 2018. szeptember 10-től 2019. február 1-ig)

2018. szeptember 10. (hétfő) Tanévkezdés
2018. szeptember 10.–december 21. (péntek) Oktatás
2018. október 27–november 4. Az óvodások és az elemi iskolások (0–IV. osztályosok) egyhetes szünideje
2018. december 22.–2019. január 13. Téli szünidő
2019. január 14.–február 1. Oktatás
2019. február 1. (péntek) Az első félév vége
2019. február 2.–február 10. Félévközti szünidő

 

Második félév
(16 oktatási hét, 2019. február 11-től 2019. június 14-ig)

2019. február 11. (hétfő) A második félév kezdete
2019. február 11.–április 19. Oktatás
2019. április 20. (szombat)–május 5. (vasárnap) Tavaszi szünidő
2019. május 6.–június 14. Oktatás
2019. június 14. (péntek) Tanévzárás
2019. június 15.–szeptember 15. Nyári vakáció

A törvény és a kollektív munkavállalási szerződés által megszabott munkaszüneti napokon nincs oktatás.

Október 5-ét, a nevelés és a pedagógusjogok nemzetközi napját, illetve június 5-ét, a tanítók napját az oktatási intézmények az eseményhez kapcsolódó rendezvényekkel ünneplik meg.

Az Iskola másként elnevezésű országos program eseményeit 5 egymás utáni munkanapon lehet lebonyolítani az intézmény saját tervezete alapján 2018. október 1. és 2019. május 31. között.

Az Iskola másként hét választott periódusa nem eshet egybe a félévi dolgozatok megírásának idejével.

A félévi dolgozatok megírásának határideje a félévek vége előtt legalább három héttel van.

Az iskolai tantárgyversenyek országos szakaszára lehetőség szerint a tavaszi szünidőben kerül sor, azok előzetes beosztása alapján.

A második, negyedik és hatoki osztályos diákok, illetve a nyolcadikosok országos felmérésének időpontját, az érettségi vizsgák időpontját, illetve a kilencedik osztályba való beiratkozás időtartamát külön minisztériumi rendelet szabályozza.

 

Forrás: 3220 / 2018.02.19 sz. Miniszteri Rendelet

Letöltés: innen