Az iskola kínálata (2015–2016)


Osztályok

Szeretettel várunk az előkészítő, illetve az I. osztályba minden gyermeket, aki magyarul szeretne tanulni.
Az V. osztályba az aradiak mellett azokat a vidéki tanulókat is várjuk, akik szülőfalujukban nem tanulhatnak anyanyelvükön.

A VIII. osztályt végzettek a következő középiskolai szakokon folytathatják tanulmányaikat:

I. Elméleti szakok
1. Matematika–informatika–intenzív angol nyelv, és természettudományok–intenzív angol nyelv (14 + 14 hely)
Egy osztályon belül két szak: a matematika–informatika szakon a számítástechnika, az informatika és a matematika, a természettudományok szakon pedig a fizika, kémia és a biológia képezik az alaptantárgyakat, az idegen nyelv oktatással párhuzamosan. A tanulók emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, és részletes betekintést nyernek a számítógép alkalmazási területeibe (programozás, hálózati ismeretek, weblapkészítés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatabázis-kezelés stb.)

2. Filológia (28 hely)
A képzést a tág látókörű, olvasást kedvelő diákoknak ajánljuk. Emelt óraszámban tanítjuk a világirodalmat, idegen nyelveket és kommunikációt. Színvonalas felkészítést nyújt azon diákok számára, akik tanulmányaikat bölcsészkaron szeretnék folytatni.

II. Technológiai szakok
1. Közgazdaság (28 hely)
Kiváló előképzést biztosít mindazon tanulók számára, akik közgazdasági pályán kívánják folytatni tanulmányaikat. A XII. osztály elvégzése után, a kereskedelmi és pénzügyi technikusi szakdiploma megszerzésével lehetőség nyílik a szakmában való elhelyezkedésre.

2. Turisztika (28 hely)
A 2010–2011-es tanévtől működő szak. A profil keretében diákjaink fokozatosan megismerkedhetnek a turisztikai tevékenységekkel. Tanulmányaik során átfogó képzésben részesülnek mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, amelyet tematikus kirándulások során is elmélyíthetnek. Német és angol nyelvet is tanulnak, a turisztikai szaktantárgyakat pedig kiemelt óraszámban oktatjuk. Az éves gyakorlati oktatás szállodákban, valamint utazási irodákban zajlik.

III. Szakiskolai oktatás (3 éves)
1. Autómechanika (14 hely)
Az automechanika szakon nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra, amely autómechanikai műhelyekben történik. A végzősök autószerelői oklevelet kapnak. A szakiskolás diákok havonta ösztöndíjban részesülnek

2. Szállodai dolgozó (14 hely)
Iskolánk a 2015–2016-os tanévben új szakiskolai osztályt indít, amelyben szállodai dolgozókat képezünk. Az oktatás 3 éves, és az elméleti képzés mellett nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra is. A szakgyakorlat Arad neves szállodáiban és éttermeiben zajlik. A 3 év elvégzése után a diákok olyan bizonyítványt szereznek, amely feljogosítja őket arra, hogy szakmunkásként dolgozhassanak szállodákban, panziókban, motelekben és menedékházakban. A szakiskola három éves tartama alatt a tanulók tanulmányi ösztöndíjat kapnak.

Szolgáltatások
Korszerűen felszerelt bentlakásunk 100 férőhellyel rendelkezik. Az I–VIII. osztályosok számára napközit biztosítunk.

Művészeti csoportok, szerkesztőségek, sportegyesületek
Kölcsey Színpad: diákszínjátszás
Csiky-Csuky diáklap szerkesztése
Az iskolai honlap szerkesztése
Néptáncegyüttes
Népdalcsoport, kórus
Társastánc-oktatás
Kosárlabda-, röplabda-, futballcsapat

Diáktanács
2001 óta a Nemzetközi Diák-unió tagja. A diáktanács rendszeresen részt vesz a Csiky-nap, illetve az iskolai ünnepségek, bálok megszervezésében. 2005-től a TMK (Tisza–Maros–Körös) régió tagja.