Fantázia és megfigyelés

Kozma_Dezso2013. október 15-én 13 órakor iskolánk 12. osztályos diákjainak tartott előadást dr. Kozma Dezső professzor, irodalomtörténész, egyetemi tanár. A professzor urat és munkásságát Berecz Gábor, a Kölcsey Egyesület titkára mutatta be a diákoknak.

Kozma Dezső professzor előadását a nemrég megjelent könyvének bemutatásával indította, amely Mikszáth Kálmán halálának századik évfordulója alkalmából jelent meg, s melynek címe Fantázia és megfigyelés. A cím kapcsán beszélt arról, hogy Mikszáth egy múló és egy születő kornak a határán élt, s ezzel magyarázható, hogy írásaiban a romantika realizmussal keveredik. Ezt követően számos idézettel szemléltette a Mikszáthra sajátosan jellemző elbeszélésmódot, amely élőbeszédszerű, s mely megszünteti a távolságot az elbeszélő és az olvasó között. Mikszáth sokszor messziről kezdi a mesélést, vagy éppen úgy mutatja be az eseményeket, mintha szemtanúja lenne azoknak. Hiedelmek, babonák jelennek meg írásaiban, melyeket az elbeszélő épít is, de szerte is foszlat. Legkedveltebb témái a kisemberek világa és a dzsentrik életvitele. Ez utóbbiak jellemzésére a professzor úr egy Mikszáth-idézetet választott: „A kardot, mint vagyonszerzőt, kicsavarták kezünkből az idők, de a karikagyűrű még megmaradt.” (A Noszty fiú esete Tóth Marival

Sajnos, a 45 perc hamar eltelt, viszont az érdeklődők este 6 órakor ismét meghallgathatták Kozma Dezső professzor urat, amikor Gárdonyi Gézáról tartott előadást iskolánk dísztermében. [Fotó: Ilona János]