Tartsunk lépést a digitális bennszülöttekkel!

KEEPING UP WITH DIGITAL NATIVES címmel újabb Erasmus+ pályázatot nyert a Csiky Gergely Főgimnázium. A KA210-SCH-7D9BD738 számú kis léptékű köznevelési partnerségi projekt elsődleges célkitűzése a középiskolai tanárok digitális kompetenciájának a fejlesztése.

A projekt időtartama 24 hónap, a tevékenységek 2023. január 1-jétől 2025. január 1-jéig zajlanak.

Projektünk az európai prioritások közül főként kettőt céloz meg:

 • Digitális átalakulás a digitális készültség, rugalmasság és kapacitás fejlesztése révén,
 • Pedagógusok, intézményvezetők és egyéb nevelő, oktató szakmák támogatása.

A témák, melyekhez a projekt kapcsolódik:

 • Digitális tartalmak és pedagógiai gyakorlatok,
 • Digitális készségek és kompetenciák,
 • Innovatív tanulási és tanítási gyakorlatok.

Partnereink:

 • Buca Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Törökország
 • Agrupamento de Escolas À Beira Douro – Medas, Portugália
 • I.I.S.S. „Licei Canudo-Marone” –  ITI „Galilei”, Olaszország

A projekttevékenységek három fő célja:

 • A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése az interaktív táblák, applikációk és platformok oktatási tevékenységekben való használata által.
 • A tanulók kompetenciáinak fejlesztése a digitalizált tananyagot tartalmazó órák számának növelésével a lehető legtöbb tantárgyban.
 • Európai szintű partnerségek fejlesztése.

A nemzetközi partnertalálkozók, képzési tevékenységek, oktatási-tanulási tevékenységek várható eredményei a következők lennének:

 • Minden nemzetközi találkozó alkalmával a vendéglátó iskola pedagógusai bemutatnak legalább három applikációt/platformot (összesen tizenkettőt).
 • A projektben részt vevő tanárok minden egyes találkozón bemutató órákat tartanak, hogy szemléltessék, miként lehet az interaktív táblákat hatékonyan beépíteni a lehető legtöbb tantárgy oktatásába.
 • Minden nemzetközi találkozó után a projektben részt vevő tanárok megosztják tapasztalataikat és tudásukat saját kollégáikkal.
 • A projektnek lesz egy saját weboldala, ahová felkerülnek a tanult alkalmazások/platformok segítségével létrehozott digitális tartalmak, valamint az interaktív táblákhoz készített digitális tartalmak. Minden résztvevő iskola legalább 10 digitális tartalommal/nyílt oktatási segédanyaggal járul hozzá a projekthez, így a projekt végére összesen 40 digitális tartalom lesz majd elérhető nem csupán a projekt résztvevői, hanem minden pedagógus számára.
 • Az elkészített oktatási segédanyagokat könyv formájában is megjelentetjük.
 • A projektvezető intézményből, azaz iskolánkból, a Csiky Gergely Főgimnáziumból legalább 25 pedagógus részt vehet egy képzésen, melyen elsajátíthatják az interaktív táblák használatát, s melynek végén tanúsítványt is kapnak.
 • A projekt során szerzett ismereteket a pedagógusok beépítik a mindennapi oktatási folyamatba, s ezáltal a tanulók is megismerkedhetnek új IKT eszközökkel, felhasználva azokat a tanulási folyamatban.

Bízunk benne, hogy partneriskoláinkkal, kollégáinkkal és diákjainkkal együttműködve sikerül megvalósítanunk ezeket a tevékenységeket, és nekünk, pedagógusoknak sikerül lépést tartanunk a „digitális bennszülöttekkel”.