„Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv” (Kányádi Sándor)

anyanyelvi_verseny_gimi_sav

A fenti idézet volt a mottója annak a csapatos nyelvi vetélkedőnek, amelyet az V–VIII. osztályos diákok számára szerveztünk november 11-én, pénteken délelőtt a Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében, hogy közösen ünnepeljük a magyar nyelv napját. 

   Tovább…

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!”*

A magyar nyelv napja2016. november 13-án a magyar nyelv napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból, kicsit előrébb hozva, november 11-én a Csiky Gergely Főgimnázium a Szabadság-szobor Egyesület támogatásával játékos nyelvi vetélkedőt szervez.

A versenyt az iskola dísztermében rendezzük meg, az V–VIII. osztályosoknak 9 órai kezdettel, a IX–XII. osztályosoknak pedig 12 órai kezdettel. A gimnáziumi osztályokból 4 fős csapatok, a líceumi osztályokból pedig 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. A csapatok iskolánk magyartanárainál nevezhetnek be legkésőbb november 8-ig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

(*Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz)


Emlékeztek még a tavalyi nyelvi játékokra, amelyeket szintén a magyar nyelv napjára időzítettünk? Ha nem, akkor IDE kattintva felidézhetjük őket!

„A Tantárgyverseny már a 18. század legelején kezdődött.” Mikes 2016 – díjkiosztó

Mikes_2016_dijkioszto_sav

Elérkezett az idei Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszának utolsó mozzanata, a díjkiosztó. Április 20-án 9 órakor vette kezdetét az ünnepség a Jelen Ház nagytermében.

A díjkiosztó ünnepség vendége volt Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja, dr. Nagy Éva, az Oktatási Minisztérium Kisebbségi Államtitkári Kabinetjének igazgatója, Bognár Levente, Arad város alpolgármestere, Pellegrini Miklós, Arad megye főtanfelügyelő-helyettese, Halász Ferenc, az RMPSZ alelnöke és Faragó Péter, az RMDSZ Arad megyei elnöke. 

   Tovább…

Tudósítás az Implom József Helyesíró Verseny országos szakaszáról

Implom_megyei_sav

Február 5-én került sor az Implom József Helyesíró Verseny országos döntőjére az állandó helyszínen, Sepsiszentgyörgyön. Arad megyét iskolánk három diákja, Dudás Izabella Bernadett, Kurunczi Viktória (IX. A), illetve Bíró Endre (IX. C) képviselte a megmérettésen.

Összesen 70 líceumi diák sereglett össze a különböző megyékből, hogy összemérje tudását. Az érkezés időpontja február 4. volt, ekkor szállásoltak el a kollégiumban. 5-én reggel kapták ki a résztvevők a versenytételeket és ekkor került sor a magas nehézségi szintjéről híres tollbamondásra is, melynek szövegét egy hangfelvételről játszották le. A verseny kiértékelését 6-ára tűzték ki. Addig, persze, egyéb programokon is részt vehettek a versenyzők, mint például a Székely Múzeum meglátogatása.

Mi, aradiak az eredményeinkkel meg lehettünk elégedve, főként ahhoz képest, hogy először vettünk részt e megmérettetésen. Ugyanakkor tanultunk is a hibákból és a közeljövőben arra törekszünk majd, hogy jobban helytálljunk. Köszönjük felkészítő tanárunk, Rudolf Ágnes áldozatos munkáját és kitartását!

Alternatív nyelvtanóra, idén is!

Nyelvmentor_Magyari_Sara_sav

Február 17-én egy visszatérő vendég tartott alternatív nyelvtanórát néhány XI. és XII. osztályos diák számára az iskola könyvtárában. Magyari Sára, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa immár harmadik alkalommal tért vissza, hogy a szokványostól eltérő órát tartson, és idén is két hallgatóval érkezett. Biriszló Petra, illetve iskolánk 2013-ban végzett tanulója, Lobotka Bettina voltak segítségére, akik a magyar nyelv és irodalom szak hallgatói, és fél éven belül akár már tanársegédként is dolgozhatnak. Az egyetem részletes bemutatója ezúttal elmaradt, viszont a megoldásra váró érdekes feladatok szerencsére nem.

A rövid bemutatkozás után máris elkezdődött a nem hétköznapi nyelvtanóra. Szó sem esett főnévről, igéről, hagyományos írásmódról, helyettük inkább a a chatnyelv, chat-szótár volt a téma. Első feladatként egy rövid, verses formájú rejtvényt kaptak a csoportokra osztott diákok, melynek megoldása egy összetett szó, a Nyelvmentor volt. (A Nyelvmentor egy projekt, mely a nyelvtantanulás hasznosságára, izgalmára hivatott felhívni a romániai magyar diákok figyelmét.) A második feladat egy idegen szavakkal teletűzdelt vers volt, amelynek szövegét kellett, a rímet és ritmust megőrizve, minél magyarosabbra alakítani. Az utolsó feladatban a korábbi vers három megadott szavát kellett belefoglalni valamilyen stílusú irományba. Születtek tudományos, publicisztikai, szépirodalmi alkotások is. Íme, egy példa:

„Közeleg a karácsony,
Elkopott a kabátom.
Nem érdekel, iPhone kell,
Még ha az nem is melegít fel.
Wi-Fi nélkül mit sem ér,
Csak villogni jó, s áramot kér.
Megmutatom facebookon,
Hogy irigykedhess, barátom!”

Kicsengetés előtt a résztvevő diákok jövőbeli tanulmányi terveiről érdeklődtek a vendégek, és amint kiderült, sokan tervezik, hogy a Partiumi Keresztény Egyetemen folytatják tanulmányaikat az érettségi után. Végül mindenki egy-egy Nyelvmentoros mappával, a magyar nyelv és irodalom szakról, illetve az óvodai és elemi oktatás pedagógiájáról szóló szórólapokkal gazdagodott. Örömmel látjuk jövőre is a nyelvmentorokat!

[Fotó: Bortoș Júlia]

« A 2 »

Anyanyelvünk napjának ünnepe

Magyar_anyanyelv_dijazas_2015_sav

1844 óta Magyarországon hivatalos államnyelv a magyar, az idei évtől pedig itthon is hivatalosan ünnepelhetjük november 13-án ezt a nyelvet. Ebből az alkalomból egy oldott hangulatú rendezvényre hívta össze iskolánk a megye összes magyar tannyelvű intézetének azon diákjait, akik a tavalyi évben magyar nyelv- és irodalom versenyeken értek el szép eredményeket.

Az eseményen V–VIII. osztályos, illetve kilencedikes csikys diákok is részt vettek, s nem csak jelenlétükkel tisztelték meg az eseményt, hanem egy-egy saját rajzot, verset vagy prózát mutattak be, melynek témája a magyar nyelv volt.

Nyári Melinda magyartanár köszöntötte a vendégeket, majd Naschauer Kinga (VIII. oszt.) Gyimóthy Gábor egyik költeményével nyitotta meg a rendezvényt. A továbbiakban Szabó László, az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskola magyartanára tartott rövid történelmi visszatekintést a magyar nyelvet illetően, és ismertette az idén megváltoztatott új helyesírási szabályokat. Elmondása szerint az 5 oldalban összefoglalható változtatások még inkább megengedővé, „diákbaráttá” tették anyanyelvünket.

A rövid ismertető után Komori Viktória V. osztályos diák szavalt Pósa Lajostól, Nyári Melinda pedig megjegyezte, hogy örömteli dolog, hogy a távozó nyolcadikosok helyére olyan ötödikesek érkeznek, akik szintén szeretnek verseket mondani, ezáltal lesz utánpótlás a versmondó versenyekre. Mindezek után a bátrabb diákok be is mutatták szerzeményeiket, melyeket erre a napra alkottak. Felhangzottak versek a hagyományaink fontosságáról, a magyar nyelv előnyeiről Romániában, de prózát is hallhattunk egy külföldi kirándulásról, ahol a magyar nyelv kötött össze két idegen embert, akik a mai napig barátok.

Végül Nyári Melinda emléklapot osztott ki minden diáknak és a kísérő tanároknak, majd arra buzdította a fiatalokat, hogy az idei tanévben is vegyenek részt magyar tantárgyversenyeken. Zárásként Tóthpál Eszter (VII. B) szavalt Édes-ékes Apanyelvünkről (Bencze Imre költeménye).

[Fotó: Csomós Roland]

Nyelvi játékok – teljesítve!

Nyelvi_jatekok_eredmenyhirdetes_2015_sav

Tegnap, 2015. november 13-án ért véget nyelvijáték-sorozatunk, melyet a magyar nyelv napja alkalmából szerveztünk. Iskolánkból 81 diák vett részt ezen a vetélkedőn. Nagyon örülünk annak, hogy a kisebbek is bekapcsolódtak, és szorgalmasan oldották a feladatokat.

Összesen 17-en vettek részt a II–III. osztályosok közül. Az V–VIII. osztályosok közül valamivel kevesebben, 15-en, a licisták közül pedig 49-en küldtek be megfejtéseket.

A hétfőtől csütörtökig az iskola honlapján közzétett 14 nyelvi feladatra összesen 14 pontot lehetett kapni. Ezt a maximális pontszámot a következő diákok érték el: Szász Dávid (II. B), Lészay Csaba (VI.), Back István Levente (VI.), Kurunczi Viktória (IX. A), Back Annamária (X. A), Farkas Dorottya (XII. C), Papp Levente (XII. C) és Sipos Szilárd (XII. C). Ők mindnyájan könyvjutalomban részesültek iskolánk Szülői Bizottságának jóvoltából. Mindhárom kategóriában több diák is csupán kevéssel maradt le az élbolytól, azaz 13,8 pontot gyűjtöttek össze. Ők sorsoláson vettek részt, s közülük tízen szintén egy-egy könyvvel gazdagodtak.

Külön szeretnénk megemlíteni azokat az osztályokat, amelyekből a legtöbb tanuló kapcsolódott be a versenybe. A II. B osztályból 15 diák, a IX. B osztályból pedig 16 tanuló vett részt. Nekik egy kis édességgel köszöntük meg a lelkes és kitartó rejtvényfejtést.

Gratulálunk minden megfejtőnek!

A feladott rejtvényeket és a megfejtéseket ITT tekinthetjük meg.

[Fotó: Ilona János]

« A 2 »

Nyelvi játékok a magyar nyelv napjára

A magyar nyelv napja2015. november 13-án a magyar nyelv napját ünnepeljük. 1844-ben ezen a napon fogadták el azt a törvényt, amely a magyart államnyelvvé tette. Idéntől Romániában is hivatalosan elfogadott ünneppé vált. Ebből az alkalomból nyelvi játékokkal szeretnénk rámutatni anyanyelvünk gazdagságára, színességére, hajlékonyságára, dallamosságára, a benne rejlő számtalan lehetőségre.

Ezen a héten, hétfőtől csütörtökig, nyelvi játékokat teszünk közzé iskolánk honlapján. Ezeknek megfejtését a magyartanároknak lehet majd leadni. Ők fogják ellenőrizni a megfejtéseket, illetve összesíteni, hogy a négy nap folyamán ki hány helyes megfejtést adott le. A legtöbb jó megoldást beküldő diákok közt pénteken értékes díjakat sorsolunk ki.

A napi feladványok megfejtéseit a rá következő nap folyamán lehet leadni, legkésőbb 14 óráig. (Kivéve pénteken, amikor 9 óráig várjuk a megfejtéseket.) Kérjük, hogy egy lapra írjátok rá a megfejtést, valamint tüntessétek fel a neveteket és az osztályt is.

—————————————————————————————————

A hétfői nyelvi játékok: REJTVÉNY ………………. MEGFEJTÉSEK.

A keddi nyelvi játékok: REJTVÉNY ………………. MEGFEJTÉSEK.

A szerdai nyelvi játékok: REJTVÉNY ………………. MEGFEJTÉSEK.

A csütörtöki nyelvi játékok: REJTVÉNY ………………. MEGFEJTÉSEK.

—————————————————————————————————

Sok sikert a megfejtésekhez!