XX. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia

XX_Honismereti_AkademiaIdén 2015. október 24–27 között rendezték meg a XX. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát. A honismeret és a hagyományok iránt érdeklődő ifjúsági találkozó idei helyszíne a magyarországi, Borsod-Abaúj Zemplén megyei Mezőkövesd volt.

Az idei téma az iskolatörténet volt, így a résztvevő 33 anyaországi és határon túli (Erdély, Vajdaság) diák Iskolám története vagy Kiemelkedő tanáregyéniségek címmel mutatott be dolgozatot.

A találkozón iskolánkat Sisa Rihárd és Tóthpál Béla XII. A osztályos tanulók képviselték, felkészítő tanáruk Olasz Angéla nyugalmazott történelemtanár volt. Iskolánk A Csiky Gergely Főgimnázium történetét néhány vetített kép kíséretében Tóthpál Béla mutatta be, majd a komoly hangnemű iskolatörténet után egy mai vidám iskolahangulatot érzékeltető kisfilmet nézhettek meg a jelenlévők.

A résztvevő diákok közül sokan már visszajáró vendégek, így a találkozó remek alkalom volt a régi barátságok felelevenítésére is. Az élménydús program keretén belül, az érdekes iskolatörténetek és színvonalas előadások mellett kirándulásokon is részt vettünk. Megismerkedtünk Mezőkövesd és környéke matyó néphagyományaival, motívumaival és a környék domboldalában található barlanglakások között barangoltunk. Örök emlék marad Takács István festőművész képkiállítása és a Matyó Múzeum is. Nagy sikere volt a drámapedagógiai játékoknak és a matyó vendégtáncosok által szervezett esti táncháznak is.

Mint minden évben, a találkozó a diák korreferátumok kiértékelésével és a jövőbeli tervek, javaslatok megbeszélésével zárult. A színvonalas együttlétért, a sok élményért köszönettel tartozunk a Honismereti Szövetségnek, valamint a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Honismereti Egyesületnek. Mivel mi ebben a tanévben elballagunk, jövőre már nem lesz lehetőségünk részt venni a Honismereti Akadémián, de szívből reméljük, hogy akadnak majd olyan vállalkozó szellemű csikys diákok, akik átveszik a stafétát és képviselni fogják iskolánkat ezen a rangos rendezvényen. Higyjétek el, megéri!

Kis irodalomtörténet – Nosztalgiázós könyvbemutató

Ficzayrol_diakoknak_sav

A Pedagógusok világnapja alkalmából október 5-én Nagy István fizikatanár érkezett iskolánk dísztermébe, hogy a diákok kezébe adhassa az általa szerkesztett Ficzay-könyvet, melyet két nappal korábban, az idei Véndiák-találkozón mutattak be. A könyvbemutatón a IX. C, X. A, XI. A, XI. B, XI. C, XII. A és XII. C osztályos diákok vettek részt, akik érdeklődve hallgatták a Ficzay Dénesről szóló történeteket, iskolánk egykori diákjainak tollából.

Középiskolás évei alatt Nagy István osztályfőnöke éppen Ficzay Dénes volt, s elmondása szerint Ficzay nagyon jól ismerte Aradot, igazi aradológus volt. Jó humorú, de szigorú és éles nyelvű pedagógusként ismerték, aki következetesen osztogatta a minősítéseket. Egyszerű tanár volt, akinek nem számítottak a külsőségek, viszont hatalmas tudással rendelkezett.

A rendhagyó irodalomórára keresztelt könyvbemutató felolvasással folytatódott, mégpedig interaktív módon. A diákok olvastak fel a kötetből egy-egy régi iskolás élményt, anekdotát, melyet Ficzay egykori tanítványai írtak. Ezekből a visszaemlékezésekből is kiderült, hogy a Tanár úr sosem fogadott el ajándékokat, s nem szerette, ha valamelyik diákja helytelenül írt vagy beszélt.

A nosztalgikus történetek után jutott még idő a kötet másik részét is bemutatni, mely a Ficzay-cikksorozatot adja közre. A neves magyar irodalmi személyiségekről írott cikkek 1970–1971-ben jelentek meg a Brassói Lapokban.

[Fotó: Bortoș Júlia, Ilona János]

Helytörténeti találkozó a Csikyben

Ifju_helytorteneszek_2015_sav

Az Arad megyei általános iskolások számára 2015. október 2-án helytörténeti találkozót szerveztek a Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében. Az immár második alkalommal megrendezésre került találkozó témája az iskolatörténet, illetve településeink híres szülöttei voltak. Az esemény ötletgazdája és támogatója a Szabadság-szobor Egyesület, amelynek elnöke, Király András oktatási államtitkár tartott rövid bevezetőt a rendezvény elején. Iskolánk részéről Lehoczky Attila történelemtanár volt a szervező.

A találkozón a résztvevő iskolák küldöttségei betűrendi sorrendben mutatták be dolgozatukat:
– az ágyai Olosz Lajos Általános Iskola diákjai az iskola névadójáról, Olosz Lajosról tartottak bemutatót;
– a házigazda Csiky Gergely Főgimnázium diákjai Iskolánk és a háború címmel tartottak előadást;
– az Erdőhegyi Általános Iskola küldöttsége Kerekes Ferencet mutatta be;
– a kisiratosi Páter Godó Mihály Általános Iskola diákjai Páter Godó Mihály címmel mutattak be dolgozatot a legendás jezsuita  szerzetesről, iskolájuk névadójáról;
– a Pécskai 2-es Számú Általános Iskola küldöttsége Magyar népdalgyűjtők címmel tartott előadást;
– a Simonyifalvi Általános Iskola diákjai is névadójukról, Simonyi Imre költőről értekeztek;
– hasonlóképpen, a zerindi Tabajdi Károly Általános Iskola diákjai Tabajdi Károly főispánról tartottak bemutatót.

A hét dolgozatot nyomtatott formában, egy kis kötetben is ajándékba kapták a találkozón résztvevő iskolák diákjai, így maradandóvá vált munkájuk.

Hasznos volt ez a találkozó, hiszen a diákok megoszthatták tudásukat a velük egykorúakkal, tapasztalatot cserélhettek, beszédkészségüket is fejleszthették, illetve a Csikyvel, (remélhetőleg) jövendő iskolájukkal is ismerkedhettek. Kulturális és a nemzeti tudatot építő jellege miatt szervesen illeszkedett az Aradi Magyar Napok rendezvénysorozatába is.

[Fotó: Ilona János, Tóthpál Béla]

90 éve született dr. Kovách Géza

Kovach_Geza_megemlekezes_sav

Szinte napra pontosan egy évvel a tavalyi Kovách Géza-emléknap után idén, október 2-án a rangos történész, néprajzkutató, közíró, tanár szakmai munkásságát feldolgozó kötetet mutatta be a Szabadság-szobor Egyesület. Az apropót Kovách Géza születésének 90. évfordulója adja, amelynek pontos dátuma december 22-re esik.

„A madárnak (…) szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.” Ezzel a Tamási Áron-idézettel nyitotta meg a rendezvényt Király András oktatási államtitkár, a Szabadság-szobor Egyesület elnöke, s a Csiky Gergely Főgimnázium Tóth Árpád termében összegyűlt hallgatóságot üdvözölve külön is köszöntötte a Békés Megyei Levéltár munkatársait (az est előadóit), illetve dr. Kovách Géza leányát és két unokáját. Az egykori történész kollégára emlékezve megjegyezte: Kovách Gézától akarva akaratlanul is tanult mindenki. S bár végig fájó seb maradt a számára, hogy nem lehetett egyetemi oktató, kutató, de életének utolsó másfél évtizedében, a rendszerváltás után mégis alkalma volt kutatni, cikkeket és könyveket megjelentetni.

Dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója is kapcsolódott ehhez a gondolathoz, jelezvén, Kovách Géza az egyetemről való igazságtalan eltávolítása után is megfutotta tudományos pályáját, de úgy, mintha malomköveket akasztottak volna a nyakába. Gazdaságtörténeti, ipartörténeti, jobbágytörténeti, néprajzi munkái mellett a Bánság történetének témájában is ő tette le a legtöbb nóvumot az utóbbi 20 évben. A gyulai Dürer Nyomda kiadásában Válogatott tanulmányok címmel most megjelentett kötet épp e tudományos sokoldalúság méltó metszetét kívánja az érdeklődő olvasók elé tárni. De Kovách Géza „a levelesládák kutatója” is volt, komoly erőfeszítéseket tett Márki Sándor, Fábián Gábor, Salacz Gyula és mások hagyatékának feldolgozására. Mintegy 40, a levelezéssel kapcsolatos publikációja közül kiemelkedik a viszonylag kevesek által ismert Magyar élet a régi Bukarestben – levelestár a XIX. század második feléből című önálló kötet, amely az ELTE kiadásában 1996-ban jelent meg.

Czégé Petra levéltáros a betegség miatt távol maradó dr. Blazovich László üzenetét tolmácsolta, dr. Héjja Julianna Erika, a Békés Megyei Levéltár főlevéltárosa pedig dr. Kovách Géza néprajzi témáiról, útkereséséről tartott részletes, hivatkozásokkal, utalásokkal és idézetekkel gazdagított bemutatót. A Miltaller-Miskovits duó (Miltaller Lajos és Miskovits Tibor) klasszikus darabok részleteiből összeállított zenei intermezzóval örvendeztette meg a hallgatóságot.

Emlékkiállítás Ficzay Dénesről (1921. december 27.–1985. március 2.)

Ficzay_sav

Iskolánk díszterme adott otthont a Ficzay Dénes emlékkiállításnak, amelyet március 2-án du. 6 órakor nyitottak meg az elhunyt tanár, irodalmár, helytörténész halálának 30. évfordulója alkalmából.

A zsúfolásig megtelt teremben a házigazdák részéről Hadnagy Éva igazgató köszöntötte az egybegyűlteket és néhány gyermekkori élményét osztotta meg a hallgatókkal, bár a híres tanár, Ficzay Dénes őt nem tanította, csak a bátyját. A kiállítást Irházi János, az emlékkiállítás megálmodója nyitotta meg, majd röviden méltatta Ficzay Dénes életét és munkásságát, aki tanári tennivalói mellett számos közművelődési, irodalmi, helytörténeti írást publikált.  Folytatás

Fiatal helytörténészek találkozója a Csikyben

Helytorteneti_dolgozatok_sav

Október 3-án, pénteken, helytörténetet kedvelő 5–8. osztályos diákok találkoztak a Csikyben. A résztvevők Arad megyéből – Ágyáról, Erdőhegyről, Kisiratosról, Pécskáról, Nagyzerindről, Simonyifalváról, illetve Aradról – érkeztek. Az eseményt Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója nyitotta meg, s beszédében Márki Sándort mutatta be, aki 1877 és 1886 között Aradon élt, és már 14 éves korában történelmi témájú cikkeket írt. Az eseményen részt vett Király András államtitkár is, aki az egybegyűlteket köszöntötte, s azt kívánta, hogy ez az összejövetel hagyománnyá váljon.  Folytatás

Bánsági diákok II. kisfilmfesztiválja – a 14 kisfilm

Az első három díjazott pályamunkáját már közreadtuk a kisfilmfesztiválról szóló beszámolóban. Most azonban mind a 14 kisfilmet bemutatjuk. Előbb a díjazottakat és a dicséreteseket, utánuk a többiekét is.

I. díj: Tóthpál Béla (X. A) – Barangolás az aradi Felsőtemetőben

II. díj: Bognár Tünde (XI. C) – Arad és a II. világháború

III. díj: Csomós Roland (IX. A) – Az aradi neológ zsinagóga

Dicséret: Bortoș Júlia (X. C) – Csehország védőszentje – Aradon

Dicséret: Ciobanu Jusztina (Bartók Béla Elméleti Líceum) – A végvári református templom

Bacsilla Sándor (IX. A) – 1956 Pécskán

Borbély László (Bartók Béla Elméleti Líceum) – A temesvári vízmű

Csatári Izabella (Bartók Béla Elméleti Líceum) – Bartók Béla Elméleti Líceum

Forray Attila (Bartók Béla Elméleti Líceum) – A temesvári piarista gimnázium

Kiss Anita (Bartók Béla Elméleti Líceum) – Opera tér

Kiss Dávid (Bartók Béla Elméleti Líceum) – Ormós Zsigmond szobrának leleplezése

Mészár Tamara (X. B) – Az erdőhegyi református templom és az I. világháborús emlékmű

Rostás Szandra (XI. A) – Emlékhelyek az iskolában

Zsámbok Zoltán (IX. A) – A Fehér Kereszt Szálló

A közönségszavazás eredményéhez kattinsunk ide: http://www.csikygergelyarad.ro/?p=9527

A kisfilmfesztiválos közönségszavazás eredménye

Nos, itt vannak a közönségszavazás eredményei. A kisfilmfesztivál közönsége három filmre szavazhatott. Az első táblázat azt mutatja meg, hogy a versenyző diákok összesen hány szavazatot kaptak a jelenlévők részéről. A második pedig azt, hogy egy-egy versenyző kisfilmjét hányan tüntették fel az első helyen. Íme.  Folytatás