Tanév (2017–2018)

A 2017–2018-as tanév szerkezete

 

A 2017–2018-as tanév 35 tanítási hetet tartalmaz, összesen 167 munkanappal.

Ettől eltérően:

a) a végzős líceumi osztályok számára a tanév 32 hetes és 2018. május 25-én ér véget;

b) a VIII. osztályok számára a tanév 34 oktatási hetet tartalmaz és 2018. június 8-án ér véget;

c) a technológiai szakos líceumi osztályok számára (kivéve a végzősöket) a tanév hosszát az érvényben lévő kerettanterv szabályozza;

d) a szakmai oktatásban résztvevő osztályok számára a tanév hosszát az érvényben lévő kerettanterv szabályozza;

e) a technológiai szakos, alsó tagozatos (IX. és X.) osztályok szakmai gyakorlatának időtartama 720 óra, amely az iskola által javasolt és a tanfelügyelőség által jóváhagyott órarend szerint zajlik, a vakációs periódusok figyelembe vételével.

 

A 2017–2018-as tanév 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig tart és két félévre tagolódik az alábbiak szerint:

Első félév
(18 oktatási hét, 2017. szeptember 11-től 2018. február 2-ig)

2017. szeptember 11. (hétfő) Tanévkezdés
2017. szeptember 11.–december 22. (péntek) Oktatás
2017. október 28–november 5. Az óvodások és az elemi iskolások (0–IV. osztályosok) egyhetes szünideje
2017. december 23.–2018. január 14. Téli szünidő
2018. január 15.–február 2. Oktatás
2018. február 2. (péntek) Az első félév vége
2018. február 3.–február 11. Félévközti szünidő

 

Második félév
(17 oktatási hét, 2018. február 12-től 2018. június 15-ig)

2018. február 12. (hétfő) A második félév kezdete
2018. február 12.–március 30. Oktatás
2018. március 31. (szombat)–április 10. (kedd) Tavaszi szünidő
2018. április 11.–június 15. Oktatás
2018. június 15. (péntek) Tanévzárás
2018. június 16.–szeptember 9. Nyári vakáció

A törvény és a kollektív munkavállalási szerződés által megszabott munkaszüneti napokon nincs oktatás.

Október 5-ét, a nevelés és a pedagógusjogok nemzetközi napját, illetve június 5-ét, a tanítók napját az oktatási intézmények az eseményhez kapcsolódó rendezvényekkel ünneplik meg.

Az Iskola másként elnevezésű országos program eseményeit 5 egymás utáni munkanapon lehet lebonyolítani az intézmény saját tervezete alapján 2017. október 2. és 2018. május 31. között.

Az Iskola másként hét választott periódusa nem eshet egybe a félévi dolgozatok megírásának idejével.

A félévi dolgozatok megírásának határideje a félévek vége előtt legalább három héttel van.

Az iskolai tantárgyversenyek országos szakaszára lehetőség szerint a tavaszi szünidőben kerül sor, azok előzetes beosztása alapján.

A második osztályos diákok országos felmérése 2018. május 7-e és 10-e között zajlik. A negyedik osztályos tanulók készségeit 2018. május 15-e és 17-e között tesztelik. A hatodikosok 2018. május 23-án és 24-én vizsgáznak.

A nyolcadikosok országos felmérőjére 2018. június 11-e és 14-e között kerül sor, az óvások utáni végleges eredményeket június 23-án teszik közzé.

Az érettségi vizsgák szóbeli (és gyakorlati) próbáit 2018. február 12-e és 22-e között, míg az írásbeli próbákat 2018. június 25-e és június 28-a között tartják, az óvások utáni végleges eredményeket július 9-én teszik közzé.

 

Forrás: 3382 / 2017.02.24 sz. Miniszteri Rendelet

Letöltés: innen