„Nagy esők jönnek és elindulok…” – Rendhagyó ballagás a Csikyben

ballagas_2019_sav

Május 31-én, pénteken, reggel 8 órakor 69 csikys végzős diák ült be utolsó osztályfőnöki órájára azzal a boldog tudattal, hogy az internetes időjárás-előrejelzési oldalak aznap délig tartó esőszünetet mutatnak, tehát semmi nem fogja beárnyékolni a várva várt ballagást. A hetek óta tartó rossz idő megkegyelmez! Sajnos, nem így történt… 8.30-tól eleredtek az ég csatornái és miután a ballagók a forgatókönyv szerint 9 órakor dallal búcsúztak az iskola falaitól, végigballagtak a folyosókon, tanári szobán, titkárságon, és csengőszó mellett kiléptek (volna) az udvarra, a szervezőknek életbe kellett léptetniük a B-tervet: eső esetén a belvárosi református templom ad otthont a ballagási ünnepségnek. Ez a hír bizony könnyet csalt az elválás miatt amúgy is szomorú végzősök szemébe, de azért bátran, emelt fővel (és esernyők alatt) átballagtak a közeli templomba. 

Isten házának hangulata, a meleg, és a száradó hajak, ruhák hatására mindenki hamar megvigasztalódott és a ballagási ünnepség családias, jó hangulatban folytatódott, felejthetetlenné és egyedivé téve a végzősöknek ezt a napot.

Elsőként iskolánk igazgatója, Spier Tünde tanárnő köszöntötte a végzősöket, nagyon meghatottan, hiszen ahogy elmondta, ez az évfolyam „picit” többet jelentett a számára (lévén, hogy a végzősök között lánya is búcsúzott az iskolától). Arra biztatta őket, hogy ne féljenek az akadályoktól, az eső csak egy apróság azon próbatételek sorából, amelyek majd várnak rájuk az életben.

Faragó Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének elnöke elmondta, tudja, hogy ebben a korban szárnyalni kell, világot látni, de azt reméli, hogy miután tudásukat gyarapították, végzőseink vissza fognak térni az aradi magyar közösségbe és méltán lehetünk majd büszkék rájuk.

Pellegrini Miklós főtanfelügyelő-helyettes is köszöntötte a ballagó diákokat. Kihangsúlyozta, hogy a ballagás szó értelmét boncolgatva rájöhetünk, hogy ballagni csak lassan lehet, kellő alázattal. Ha valami nagyot akarunk alkotni az életben, azt is csak a megfelelő idő ráfordításával és a munka iránti alázattal lehet. Végül sok sikert kívánt az elkövetkező nagy megmérettetéshez, az érettségihez. Az ünnepséget Nagy Sándor, a szülői bizottság képviselője is megtisztelte jelenlétével.

A tizenegyedikes évfolyam nevében Spir Petra Rebeka XI. A osztályos tanuló búcsúzott a végzősöktől. A diákélet pozitív és negatív oldalait összefoglalva biztatta a ballagókat.

A végzősök nevében az évfolyam legeredményesebb tanulója, Kurunczi Viktória (XII. A) mondott búcsúbeszédet. Viki a felnőtté válás jegyében búcsúzott, hálás szavakkal fordulván a tanárok, szülők, diáktársak felé.

[Fotó: Ilona János, Juhász Alexandra]

« 1 A 2 »

Feier Melinda (XII. B) dallal, Köteles Nikolett (XII. A) pedig verssel búcsúzott a diákévektől. Ezután az iskola sok éves hagyományainak megfelelően, a legeredményesebb tizenkettedikes tanulók átadták az iskola jelképes kulcsát tizenegyedikes társaiknak és feltűzték az évfolyam szalagát az iskolazászlóra, majd tisztelegtek. Ez a megtisztelő feladat idén a következő diákoknak jutott osztályrészül: Kurunczi Viktória (XII.A), Gyüre Barbara (XII. B), Sisa Renáta (XII. C), Kalmár Gábor (XI. SP), illetve Naschauer Kinga (XI. A), Dobrai Szilvia (XI. B), Nagy Dorottya (XI. C), Jantó Attila (X. SP).

Az ünnepség a díjátadással folytatódott. Elsőként az osztályfőnökök méltatták a diákok mukáját: Páll Mária (XII. A), Hasas Paul (XII. B), Tóthpál Renáta (XII. C) és Zaiț János (XI. SP) nyújtotta át az okleveleket és a jutalmakat az eredményes diákoknak. A tanulmányi átlagok elismerése után a különdíjak átadása következett. Az évfolyamelsőnek járó Wieser Tibor-díjat Kranowszky-Nagy Andrea, az Alma Mater Alapítvány elnöke és Hadnagy Éva, az alapítvány ügyvezető elnöke adta át Kurunczi Viktória XII. A osztályos diáknak, aki idén is 10-es átlaggal végzett. Ő négyszeres Wieser Tibor-díjas, hiszen mind a négy középiskolai osztály végeztével neki volt a legmagasabb átlaga.

A négy év legeredményesebb matematikusának járó Bolyai-díjat Péter András matematikatanár adta át, szintén Kurunczi Viktóriának. A Csiky-Csuky diáklap, valamint iskolánk weblapjának végzős szerkesztői Böszörményi-díjban részesültek, amelyet Bege Magdolna, a Nyugati Jelen napilap főszerkesztője, valamint Rudolf Ágnes magyartanár, a Csiky-Csuky főszerkesztője és Ilona János számítástechnika tanár, a weblap szerkesztője adott át.

Dr. Vekov Károly, az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke idén is Országépítő-díjjal jutalmazta a történelemversenyeken legeredményesebben teljesítő diákot. Idén ezt a díjat méltán érdemelte ki Bíró Endre XII. C osztályos tanuló. Az Alma Mater Alapítvány a Szövétnek kulturális szemlében megjelentetett írásaiért Köteles Nikolettet (XII. A), grafikáiért pedig Simpf Angelikát (XII. A) tüntette ki.

A matematika, magyar nyelv és irodalom, közgazdaság, turizmus, sport, vallás és képzőművészet tantárgyversenyeken elért eredményeket is díjazták a szaktanárok, de a kórustagok, néptáncosok, illetve a diáktanács tagjainak munkája is elismerést érdemelt. A végzősök jutalmazását, a felajánlott díjak kivételével a Pro Schola Csiky Gergely Egyesület támogatta. Köszönjük mindenkinek, aki segített a végzősöket méltóképpen megjutalmazni!

Az iskolai diáktanács négy volt (végzős) tisztségviselőjének – Bitai Vivien, Kutnik Andrea, Mezei Evelin (XII. A), Szabó Beáta (XII. C) – Lantos Nándor DT-elnök (XI. C) köszönte meg az elvégzett munkát.

A ballagási ünnepség a végzős osztályok búcsúdalával és a közös évfolyamdallal zárult (Ismerős arcok: Nélküled), majd Király Árpád római katolikus főesperes úr megáldotta a jelenlevőket.

A hagyományos lufieregetésre érthető okokból a templomban nem kerülhetett sor, de mivel az idő közben (némileg) jobbra fordult, a diákok és a meghívottak visszaballagtak az iskolaudvarra és az évfolyamdal ismételt eléneklése után szállni engedték a színes léggömböket, jelképezvén, hogy iskolánk 69 diákja kibontotta szárnyait és kirepült az eddig otthont adó alma materből és elindult a nagybetűs Életbe.

Kedves végzősök, sok sikert nektek a vizsgákon és az életben!

« 1 A 2 »
Csikys néptáncosok Budapest Hegyvidéken
„A” és „B” után „D” és „C” – folytatódik az idei érettségi