„Bármennyien is vagyunk, nagy dolgokat tudunk létrehozni!” – Tanévnyitó a Csiky Gergely Főgimnáziumban

tanevnyito_2017_sav

Nyárias melegben, ünneplő ruhában (a többség), ünnepi beszédekre hősiesen felkészülve gyülekezett a Csiky Gergely Főgimnázium diáksága, tanári kara s szülői (nagyszülői, rokoni, hozzátartozói) közössége ma, szeptember 11-én reggel, a 2017–2018-as tanév megnyitóján, kezdetén. Túlzott hősiességre s türelemre ezúttal nem is volt szükség, hiszen a rendezvény szervezői és meghívottjai rövidre, operatívra szabták a műsort s az ünnepi beszédeket. (Joggal sejtvén, hogy olyan ordítóan nagy öröm és túlbuzgó lelkesedés azért nem vet fel ilyenkor egy valamirevaló diákot…) 

Tóthpál Renáta igazgató-helyettes üdvözölte a megjelenteket, majd Naschauer Kinga (X. A) szólította az előkészítő osztályosokat az udvaron előkészített székekhez. Kurunczi Enikő tanító néni és 28 ifjú (nagyon ifjú) tanítványa illedelmesen el is foglalta a helyét, és figyelmesen hallgatta Khell Jolán tanító néni Kispacsirtáit.

Dr. Muntean Tibor igazgató megnyitó beszédében kihangsúlyozta: a néha illuzórikus tanügyminisztériumi elvárások s a mindig hullámzó demográfiai helyzet ellenére is egy olyan közösséget és egy olyan jövőt próbálunk formálni, amely mindnyájunkat megillet. „Nem mentség az, hogy kevesen vagyunk (vagy sokan), mert bármennyien is vagyunk, nagy dolgokat tudunk tenni, nagy dolgokat tudunk létrehozni.” Az igazgató úr egy új lehetőségről is hírt adott, amellyel az idei tanévtől iskolánk oktatási palettája bővül. A Csiky Gergely Főgimnázium hitelesített ECDL-központtá vált, amelyben a diákok és pedagógusok magyarul, románul vagy angolul tehetik le a világ szinte minden országában, így Romániában is elismert ECDL-vizsgákat. (Ezek a vizsgák egy olyan számítógépkezelői jogosítványt adnak az érdeklődők kezébe, amellyel komoly előnyhöz juthatnak az egyetemi oktatás során, de egyre több munkahelyen, állásinterjúnál is egyenesen alapkövetelmény az ECDL-vizsgát bizonyító oklevél. – Szerk.)

Bognár Levente, Arad alpolgármestere beszédében a helyi magyar közösség identitásának legfontosabb váraként jellemezte iskolánkat. Pellegrini Miklós, Arad megye helyettes főtanfelügyelője pedig egy konferencián elhangzott diákvéleményt idézett, amely szerint a hazai oktatás legfőbb gondja az, hogy sem tanár, sem diák nem érzi jól magát az iskolában. Köteles Nikolett (XI. A) szavalata után Ft. Sándor Tivadar arad-gáji katolikus plébános kért áldást a jelenlévőkre, majd a megnyitó ünnepséget (melyet Bíró Emese, az iskolai szülői bizottság alelnöke is megtisztelt jelenlétével) a Miatyánkkal zárták a jelenlévők.

Röviddel később, 11 órakor kezdődött a belvárosi római katolikus plébániatemplomban az ünnepélyes „Veni Sancte”. A padokat s az egész templomot zsúfolásig megtöltő diáksereg előtt Ft. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök hirdetett igét. Igeolvasással, imával közreműködött Jakab István evangélikus-lutheránus lelkipásztor, Baracsi Levente arad-belvárosi református lelkipásztor, illetve Simon András, az arad-belvárosi baptista gyülekezet lelkipásztora.

« 1 A 2 »

Meghívó a tanévnyitóra
„A tehetség kincs!” – Elindult a Nyilas Misi Ösztöndíj Program