Pályázati felhívás a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára

nyilas_misi_sav

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület pályázatot hirdet olyan szülők/gyámok számára, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2016/2017-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket: 

  1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 550 RON-t.
  2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven.
  3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost (tanulmányi átlagot) ért el 6., 7., 8., 9 és 10. osztályban.

Az Egyesület kérése, hogy ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését!

A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az Egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve személyesen az Egyesület székhelyén. A pályázat kizárólag a 2017/2018-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!

A pályázat benyújtható postai úton, vagy az Egyesület székhelyén. Az Egyesület címe: Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”, 400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj.

További részletekről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
Telefonszám: 0264-531153, 0787-671137.
E-mail cím: nyilas_misi@yahoo.com.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. augusztus 31. (A pályázatnak 2017. augusztus 31-ig el kell jutnia az Egyesület székhelyére.)

Az őszi pótvizsgások figyelmébe! [Frissítve]
Hétfőn kezdődik a pótérettségi [Kiegészítve]